Bài mẫu Speaking band 8 -Describe a person who is good at his/ her job

Describe a person

Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 Describe a person who is good at his/ her job  do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát âm chuẩn.

Trong bài viết này cô sẽ phân tích chi tiết cách triển khai bài bài mẫu áp dụng 4 bước để làm hoàn chỉnh một bài Describe a person như thế nào. Các bạn cùng theo dõi nhé.

Contents

Describe a person who is good at his/ her job

You should say:

  • Who this person is
  • What his/ her job is
  • How he/ she likes the job

And explain why this person is good at this job

Phân tích cách triển khai bài mẫu Describe a person who is good at his/ her job

bài mẫu

Sample Answer – Describe a person (band 8.0)

I’d like to tell you about my manager, X, who is directly supervising my work at company Y’.

Overall, she is good-looking, by which I mean she’s genuinely attractive though she hardly ever wears make-up or dresses up to capture attention. What I like most about her appearance are her big black eyes and her shiny smile.

She is the manager of the Division of Sales & Marketing in my company. She has been working here for almost 4 years. Her main responsibilities are to devise Sales and Marketing directions to ensure the growth of the company and monitor the recruitment for her Division as well as interview potential candidates. She also assigns tasks to us and checks the progress.

I am really impressed by her passion for work. She can talk about her work for hours. I can see the delight in her eyes whenever she shares about her Sales & Marketing. And she always puts her heart and soul into every task no matter how hard it is.

▶ She has expertise in Sales and Marketing that has been built up from her college education and plenty of experience working in several firms.

Her expertise has helped her to figure out problems of low sales and suggest effective solutions to boost sales.

Last year, her suggested solutions did increase the sales by 20% and made our company become one of the market leaders.

▶ She always keeps in mind that ’Nothing is impossible’. If she encounters a problem, she strains every nerve to discover the causes. She never gives up until she can unlock a problem.

For example, a few weeks ago when an excellent candidate refused to work for us, she studied thoroughly that candidate’s profiles to find out the best way to persuade him. Then she spent hours talking him into working for us. Finally, he was blown away by her knowledge and skills and accepted her offer.

That’s all I want to say.

(Written by: Ms Truong Thu Huong – Academic Manager at SYM English)

BÀI DỊCH

Tôi muốn nói về quản lý của tôi, người mà trực tiếp giám sát công việc của tôi ở công ty Y.

Nhìn chung, cô ấy ưa nhìn, ý của tôi là cô ấy hấp dẫn một cách tự nhiên mặc dù cô ấy hiếm khi trang điểm hoặc ăn diện. Cái mà tôi thích nhất ở ngoại hình cô ấy là đôi mắt to màu đen và nụ cười tỏa nắng

Cô ấy là quản lý của bộ phận Sales và Marketing trong công ty tôi. Cô ấy đã làm việc ở đây gần 4 năm. Nhiệm vụ chính của cô ấy là đặt ra định hướng Sales và Marketing để đảm bảo sự phát triển của công ty, và giám sát tuyển dụng nhân sự của bộ phận cô ấy cũng như phỏng vấn ứng viên tiềm năng. Cô ấy cũng giao nhiệm vụ cho chúng tôi và kiểm tra tiến độ.

Tôi rất ấn tượng với đam mê của cô ấy cho công việc. Cô ấy có thể nói về công việc trong hàng giờ. Tôi có thể thấy niềm vui trong ánh mắt cô ấy khi cô ấy chia sẻ về Sales và Marketing. Và cô ấy luôn luôn dành tâm huyết cho mọi nhiệm vụ không kể chúng khó như thế nào.

Cô ấy có kiến thức chuyên môn cao về Sales và Marketing cái mà được xây dựng từ giáo dục đại học của cô ấy và nhiều năm kinh nghiệm làm việc ở một số hãng.

Kiến thức chuyên môn cao đã giúp cô ấy tìm ra vấn đề sales thấp và gợi ý giải pháp hiệu quả để nâng sales.

Năm ngoái, giải pháp do cô ấy đề xuất đã tăng doanh số sales lên 20% và khiến công ty chúng tôi trở thành một trong những người dẫn đầu thị trường

Cô ấy luôn ghi nhớ rằng ”Không gì là không thể”. Nếu cô ấy đối mặt với một vấn đề, cô ấy căng não lên suy nghĩ để phát hiện ra nguyên nhân. Cô ấy không bao giờ từ bỏ cho đến hi cô ấy có thể hóa giải được vấn đề.

Ví dụ, chỉ một vài tuần trước khi một ứng viên xuất sắc từ chối làm cho chúng tôi, cô ấy nghiên cứu kỹ lưỡng về hồ sơ cá nhân của ứng viên và tìm ra cách tốt nhất để thuyết phục anh ấy. Sau đó cô ấy dành hàng giờ đồng hồ để tuyết phục anh ta làm việc cho chúng tôi. Cuối cùng, anh ta bị choáng ngợp bởi kiến thức và kỹ năng của cô ấy, và chấp nhận lời mời làm việc.

Đó là tất cả những gì tôi muốn nói.

 

Tải bản PDF bài mẫu Describe a person who is good at his/ her job: TẠI ĐÂY.

Bài mẫu được trích ra từ cuốn: “5 chủ đề cốt lõi trong IELTS Speaking” do cô Trương Thu Hương đã biên soạn với mong muốn giúp những sĩ tử IELTS sẽ tiếp cận phù hợp với IELTS Speaking Part 2 – Phần quan trọng nhất trong IELTS Speaking, có được sự chuẩn bị kĩ lưỡng, có hệ thống và đạt được kết quả cao trong kì thi thực tế, để dù đề bài có ‘khoai’ hay ‘lạ’, chúng ta vẫn bình tĩnh xử lý được.. Với 100 trang sách, 43 bài Nói và 5 Chủ đề chính, chắc chắn Speaking của bạn sẽ được nâng lên một tầm mới.

Trong cuốn ‘5 chủ đề cốt lõi trong IELTS Speaking‘ có rất nhiều chủ đề về ‘Describe a person’ cho các bạn lựa chọn,

ví dụ:

Describe a person in your family.

Describe a person who tries to protect the environment.

Describe a person who often travels by plane.

………

Bạn có thể tham khảo các bài mẫu Describe a person khác và download cuốn sách tại đây

Chúc các bạn học tốt.
Cô Trương Thu Hương – Academic Manager
Lịch khai giảng Liên hệ Học thử