Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Ngày 4/1/2020 – TV channels

TV Channels

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 2 chủ đề TV channels

Today, TV channels provide men’s sport show more than women’s sport show. Why? Should TV channels give equal time for women’s sport and men’s sport?

(Ngày nay, các kênh TV cung cấp nhiều chương trình thể thao của đàn ông hơn là thể thao của phụ nữ. Tại sao? Các kênh TV này có nên cân bằng thời gian cho cả thể thao của phụ nữ và đàn ông không?)

Download và tải bản PDF chủ đề TV channels TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 18/1/2020 – Mental strength vs physical strength

Contents

Phân tích đề

Topic: TV programs (TV channels)

Keywords: TV channels, men’s sport. women’s sport, equal time

Dạng bài: Giải thích lý do và nêu ra quan điểm nên hay không nên

Cách viết mở bài 

These days, TV programs featuring men’s sport seem to eclipse female sports. The reason for this stems from a wider audience watching men’s sports, and I believe that TV producers should pay equal attention to games played by both genders.

Cách viết thân bài

TV channels

The major factor leading to the preference for men’s sport is a wider audience of sports played by men. In fact, the audience of sports played by male athletes considerably outnumbers those played by women. For example, in 2018, men’s football, which is regarded as the King of sports, attracts ten times more spectators than women’s football in Vietnam alone. Therefore, games played by males generate more investments from advertising contracts and sponsorship, contributing more profits to TV programmers.

However, I would argue that sports performed by both sexes should be given even TV coverage. First, such equality provides female athletes an incentive to cultivate their talents, therefore devote outstanding performances. This will also promote sportsmanship where players of both genders are given equal opportunities to develop their talents. Another reason is the growing interest in women’s sports in recent years. In other words, sports largely dominated by females’ presence, such as volleyball, have gained in popularity; as a result, there should be more show time for such female sports.

Cách viết kết bài 

In conclusion, the universal interest in men’s sport show is the primary reason why such programs prevail among sports channels on television, and it seems to me that TV coverage should not be biased and instead give equal attention to women’s sport.

Bài mẫu hoàn chỉnh 

These days, TV programs featuring men’s sport seem to eclipse female sports. The reason for this stems from a wider audience watching men’s sports, and I believe that TV producers should pay equal attention to games played by both genders.

The major factor leading to the preference for men’s sport is a wider audience of sports played by men. In fact, the audience of sports played by male athletes considerably outnumbers those played by women. For example, in 2018, men’s football, which is regarded as the King of sports, attracts ten times more spectators than women’s football in Vietnam alone. Therefore, games played by males generate more investments from advertising contracts and sponsorship, contributing more profits to TV programmers.

However, I would argue that sports performed by both sexes should be given even TV coverage. First, such equality provides female athletes an incentive to cultivate their talents, therefore devote outstanding performances. This will also promote sportsmanship where players of both genders are given equal opportunities to develop their talents. Another reason is the growing interest in women’s sports in recent years. In other words, sports largely dominated by females’ presence, such as volleyball, have gained in popularity; as a result, there should be more show time for such female sports.

In conclusion, the universal interest in men’s sport show is the primary reason why such programs prevail among sports channels on television, and it seems to me that TV coverage should not be biased and instead give equal attention to women’s sport.

(252 words)

Written by Ms. Thu Huong Nguyen, SYM English

Paraphrase keywords

 • TV channels = TV programs
 • men’s sport = sports played by men = sports played by male athletes
 • women’s sport = female sport = female’s presence = female athletes = sports played by male athletes = women’s sport = female sports
 • men and women = both genders = bọth sexes 
 • give equal time for = pay/give equal attention to
 • eclipse = outnumber = prevail

Các từ vựng hay trong bài

 • to eclipse: làm lu mờ
 • to pay attention to: chú ý tới, tập trung vào
 • to stem from: bắt nguồn từ
 • to outnumber: nhiều hơn, đông đảo hơn
 • sponsorship: sự tài trợ
 • coverage: sự phủ sóng
 • incentive: sự khuyến khích, động viên
 • an outstanding performance: màn trình diễn tuyệt vời
 • to dominate: chiếm lĩnh
 • bias: sự thiên vị 
 • to prevail: chiếm ưu thế
 • TV channels:

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể vào Group Facebook để được hỗ trên thêm nhé.

Chúc các bạn học IELTS thật tốt với Bài mẫu IELTS Writing Task 2 Ngày 4/1/2020 – TV channels.

Ms. Thu Huong Nguyen IELTS 8.0

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử