Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 - An office building.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building

The maps show the changes of an office building between the present and the future.

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Tải bản PDF bài An office building Tại Đây

office
            Nguồn IELTS Vietop

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film

Bài mẫu  IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020 – Road System

Sample essay

The maps compare an office building at the present and its future plan. 

Overall, the building will undergo several changes, including an extension on one side of the building, renovations of rooms, and the addition of new facilities. 

According to the plan, the current grass area on the right of the building will be merged into the building. In the newly extended area, there will be toilets and a coffee machine in the rear, and a meeting area with chairs in the front. On the left side of the building, the grass area will be replaced with an outdoor seating area with chairs. 

Other changes are planned to take place in the major building. At the present, people access the building by the main entrance on the right side at the front; however, it will be relocated to the center. The four small buildings at the front will be split into two larger offices on both sides of the new entrance. At the back, the kitchen and canteen will be converted into offices, while no changes will happen to the storeroom.

179 words

(Written by Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0)

Bài dịch 

Các bản đồ so sánh một tòa nhà văn phòng ở hiện tại và kế hoạch trong tương lai của nó.

Nhìn chung, tòa nhà sẽ trải qua một số thay đổi, bao gồm việc mở rộng một bên của tòa nhà, cải tạo các phòng và bổ sung các tiện nghi mới.

Theo kế hoạch, khu cỏ hiện tại bên phải tòa nhà sẽ được ghép vào tòa nhà. Trong khu mới mở rộng, phía sau sẽ có nhà vệ sinh và máy pha cà phê, phía trước là khu vực hội họp với ghế. Ở phía bên trái của tòa nhà, khu vực thảm cỏ sẽ được thay thế bằng khu vực tiếp khách ngoài trời với những chiếc ghế.

Những thay đổi khác dự kiến ​​sẽ diễn ra trong tòa nhà chính. Hiện tại, người dân ra vào tòa nhà bằng lối vào chính ở phía bên phải ở mặt tiền; tuy nhiên, nó sẽ được chuyển đến trung tâm. Bốn tòa nhà nhỏ ở phía trước sẽ được chia thành hai văn phòng lớn hơn ở hai bên lối vào mới. Ở phía sau, nhà bếp và căng tin sẽ được chuyển đổi thành văn phòng, trong khi không có thay đổi nào xảy ra đối với nhà kho.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu An office building nhé.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử