Bài mẫu Road system – IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020

road system

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020 – Road system 

The maps show a road system as it is now and the proposed changes in the future to reduce the number of accidents

Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant.

Tải bản PDF bài mẫu Road System TẠI ĐÂY

Đề thi IELTS Writing ngày 23/05/20 -

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building.

Sample essay – Road system

The maps provide a number of suggested changes to the existing road system to enhance the safety of roads. 

Overall, the primary proposed changes are the construction of a major roundabout, the installation of sets of traffic lights, and the restructuring of current roads.

The intersection of Forest Road and City Road is an accident-prone area,  so there is a suggestion to erect a roundabout at this site to control the traffic. As accidents frequently take place at the junction of City Road and Low Lane, a set of traffic lights is planned to be installed to avoid accidents.

Other accident hotspots are at the supermarket access on the City Road and the intersection of Low Land and Forest Road. According to the plan, the supermarket access will be moved to be a part of the roundabout, while Low Lane will be straightened to minimize the likelihood of traffic incidents.

150 words

(Written by Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0)

Bài dịch 

Bản đồ cung cấp một số thay đổi được đề xuất đối với hệ thống đường hiện có để nâng cao độ an toàn của đường.

Nhìn chung, những thay đổi chính được đề xuất là xây dựng một bùng binh chính, lắp đặt các bộ đèn giao thông và tái cấu trúc các con đường hiện tại.

Nút giao giữa đường Rừng và đường Thành phố là khu vực dễ xảy ra tai nạn nên có ý kiến ​​đề xuất dựng bùng binh tại vị trí này để kiểm soát giao thông. Do tai nạn thường xuyên xảy ra ở giao lộ giữa Đường Thành Phố và Ngõ Thấp, nên một bộ đèn giao thông đã được lên kế hoạch lắp đặt để tránh tai nạn.

Các điểm nóng về tai nạn khác là tại lối vào siêu thị trên Đường Thành phố và giao lộ của Vùng đất thấp và Đường rừng. Theo kế hoạch, lối vào siêu thị sẽ được dời sang một phần của bùng binh, còn ngõ Thấp sẽ được nắn thẳng để giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố giao thông.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với chủ đề Road system.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử