Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 25/4/2020 – Cinema once a month

Cinema once a month

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề People going to cinema once a month

The graph below shows the percentage of people in the different age group who went to the cinema once a month in Great Britain

(Biểu đồ dưới đây thể hiện số phần trăm của người ở các độ tuổi khác nhau tới rạp chiếu phim 1 lần mỗi tháng ở Anh)

Download và tải bản PDF Cinema once a month TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 8/2/2020 – Kiwi Fruit

Bài Mẫu Writing Task 1 ngày 4/1/2020 – Vehicles

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 25/4/2020 - Cinema once a month 1

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

  • Topic: people going to cinema once a month
  • Keywords: percentage, people, cinema once a month
  • Dạng bài: Phân tích biểu đồ đường, số phần trăm

Cách viết mở bài

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 25/4/2020 - Cinema once a month 2

The line graph indicates the proportion of people split by four age brackets who went to the cinema once a month in the UK from 1984 to 2000.

Cách viết tổng quan

cinema

Overall, while the attendance of cinema goers in all four age groups increased significantly, 15-to-24-year-olds were the most frequent attendees of the cinema during the period surveyed.

Cách viết thân bài

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 25/4/2020 - Cinema once a month 3

In 1984, approximately 18% of those aged 15 to 24 went to the cinema once a month, being the highest cinema attendance of all age brackets. It is followed by the 7-14 age group and 25-35 age group with their figures at 10% and 4% respectively. Meanwhile, almost no one aged 35 or over went to the cinema. Over the following 16 years, the rate of attendance of all age brackets went up gradually.

By 2000, there was a threefold increase in the proportion of those from 15 to 24 years old, reaching its peak of roughly 60%, which doubled the figures of 7-to-14-year-olds and 25-to-35-year-olds. In contrast, the cinema attracted about 15% of cinema goers who were aged 35 or plus at the end of the period.

Bài mẫu hoàn chỉnh 

The line graph indicates the proportion of people split by four age brackets who went to the cinema once a month in the UK from 1984 to 2000.

Overall, while the attendance of cinema goers in all four age groups increased significantly, 15-to-24-year-olds were the most frequent attendees of the cinema during the period surveyed.

In 1984, approximately 18% of those aged 15 to 24 went to the cinema once a month, being the highest cinema attendance of all age brackets. It is followed by the 7-14 age group and 25-35 age group with their figures at 10% and 4% respectively. Meanwhile, almost no one aged 35 or over went to the cinema. Over the following 16 years, the rate of attendance of all age brackets went up gradually.

By 2000, there was a threefold increase in the proportion of those from 15 to 24 years old, reaching its peak of roughly 60%, which doubled the figures of 7-to-14-year-olds and 25-to-35-year-olds. In contrast, the cinema attracted about 15% of cinema goers who were aged 35 or plus at the end of the period.

Written by Ms. Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to show = to indicate
  • age groups = age brackets
  • Great Britain = the UK
  • the percentage of = the proportion of

Các từ vựng hay trong bài

  • be followed by: theo sau đó là
  • to go up gradually: tăng lên dần dần
  • a threefold increase: tăng gấp 3 lần

Bài dịch 

Biểu đồ đường biểu thị tỷ lệ người được chia theo bốn độ tuổi đã đến rạp chiếu phim mỗi tháng một lần ở Vương quốc Anh từ năm 1984 đến năm 2000.

Nhìn chung, trong khi lượng khán giả đến rạp ở cả 4 nhóm tuổi đều tăng đáng kể, thì những người từ 15 đến 24 tuổi là những người thường xuyên đến rạp nhất trong khoảng thời gian được khảo sát.

Vào năm 1984, khoảng 18% trong số những người từ 15 đến 24 tuổi đến rạp chiếu phim mỗi tháng một lần, là tỷ lệ đến rạp cao nhất trong mọi lứa tuổi. Tiếp theo là nhóm 7-14 tuổi và 25-35 tuổi với con số lần lượt là 10% và 4%. Trong khi đó, hầu như không có ai từ 35 tuổi trở lên đến rạp chiếu phim. Trong 16 năm tiếp theo, tỷ lệ của tất cả các nhóm tuổi tăng dần.

Đến năm 2000, tỷ lệ dân số từ 15 đến 24 tuổi tăng gấp ba lần, đạt mức cao nhất là khoảng 60%, gấp đôi con số từ 7 đến 14 tuổi và 25 đến 35 tuổi. Ngược lại, rạp chiếu phim thu hút khoảng 15% khán giả đến rạp từ 35 tuổi trở lên vào cuối giai đoạn này.

Vậy là cô Nguyễn Thị Thu Hương đã hướng dẫn phân tích xong bài mẫu chủ đề Cinema once a month

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt vơi bài mẫu Cinema once a month.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử