Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 30/4/2020 – Coffee Producing

coffee producing

Bài này là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1, chủ đề Coffee Producing

The bar chart below shows data on the top four coffee-producing countries in the world from 2011 to 2013

(Biểu đồ cột dưới đây thể hiện dữ liệu 4 quốc gia đứng đầu sản xuất cà phê từ năm 2011 đến 2013)

Download và tải bản PDF bài mẫu Coffee Producing  TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 13/2/2020 – Money Investment

 

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

Topic: coffee producing

Keywords: top, coffee producing, 5 countries

Dạng bài: Phân tích biểu đồ cột

Cách viết mở bài chủ đề Coffee Producing

 

The bar chart indicates the information on four coffee producers worldwide, namely Brazil, Vietnam, Indonesia, and Colombia, between 2011 and 2013.

Cách viết tổng quan

Overall, it can be easily seen that the largest coffee manufacturer was Brazil. Another noticeable feature is that the amounts of coffee produced by all four nations were on the increase through the period.

Cách viết thân bài

In 2011, roughly 43 million units were produced in Brazil, doubling the yield of Vietnam in second place. Over the following year, the data of coffee made by Brazil reached its peak of around 51 million, continuing being the largest coffee maker. In 2013, Brazil produced less coffee, at 49 million, doubling the productivity of Vietnam

As for the two countries with less coffee production, the output of Indonesia and Colombia were similar, at approximately 8 million units each. Throughout the period, both nations increased their production capacity, increasing to approximately 11 million at the end of the period.

 

Bài mẫu hoàn chỉnh 

The bar chart indicates the information on four coffee producers worldwide, namely Brazil, Vietnam, Indonesia, and Colombia, between 2011 and 2013.

Overall, it can be easily seen that the largest coffee manufacturer was Brazil. Another noticeable feature is that the amounts of coffee produced by all four nations were on the increase through the period.

In 2011, roughly 43 million units were produced in Brazil, doubling the yield of Vietnam in second place. Over the following year, the data of coffee made by Brazil reached its peak of around 51 million, continuing being the largest coffee maker. In 2013, Brazil produced less coffee, at 49 million, doubling the productivity of Vietnam

As for the two countries with less coffee production, the output of Indonesia and Colombia were similar, at approximately 8 million units each. Throughout the period, both nations increased their production capacity, increasing to approximately 11 million at the end of the period.

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to show = to indicate
  • in the world = worldwide

Các từ vựng hay trong bài

  • yeild: sản lượng
  • production capacity: khả năng sản xuất
  • Coffee Producing : Sản xuất cà phê

Bài dịch

Biểu đồ cột cho biết thông tin về bốn nhà sản xuất cà phê trên toàn thế giới, đó là Brazil, Việt Nam, Indonesia và Colombia, từ năm 2011 đến năm 2013.

Nhìn chung, có thể dễ dàng nhận thấy rằng nhà sản xuất cà phê lớn nhất là Brazil. Một đặc điểm đáng chú ý khác là lượng cà phê được sản xuất bởi cả bốn quốc gia đều tăng lên trong suốt thời kỳ.

Năm 2011, khoảng 43 triệu chiếc được sản xuất tại Brazil, gấp đôi sản lượng của Việt Nam ở vị trí thứ hai. Trong năm sau, dữ liệu về cà phê do Brazil sản xuất đạt mức cao nhất là khoảng 51 triệu, tiếp tục là nước sản xuất cà phê lớn nhất. Năm 2013, Brazil sản xuất ít cà phê hơn, ở mức 49 triệu, gấp đôi năng suất của Việt Nam

Đối với hai quốc gia có sản lượng cà phê ít hơn, sản lượng của Indonesia và Colombia cũng tương đương nhau, ở mức xấp xỉ 8 triệu đơn vị mỗi nước. Trong suốt thời kỳ đó, cả hai quốc gia đều tăng năng lực sản xuất của mình, tăng lên xấp xỉ 11 triệu vào cuối thời kỳ.

Vậy trên đây là cách phân tích bài mẫu một trong các bài IELTS Writing Task 1 chủ để Coffee Producing.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể vào Cộng đồng Facebook để được hỗ trên thêm nhé.

SYM English chúc bạn học tốt bài mẫu Coffee Producing nhé.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử