Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 21/3/2020 – Compost

compost

The diagram below shows how to recycle organic waste to produce fertiliser (compost). Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant.

Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 25/4/2020 – Cinema once a month

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 14/3/2020 – Ceramic Pots

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

  • Topic: compost – ferlitiser
  • Keywords: recycle, produce, compost
  • Dạng bài: Process

Cách viết mở bài

The diagram reveals the production of fertilizer, or so-called compost, by recycling organic waste.

Cách viết tổng quan

Tổng số các bước trong quá trình sản xuất. Thường thì chúng ta có thể đề cập đến bước đầu và bước cuối trong quy trình, nhưng ở  đây số lượng bước ít (chỉ 5 bước) nên có thể bỏ qua để tránh lặp lại ở thân bài.

Overall, the process of producing fertilizer comprises five stages.

Cách viết thân bài

To prepare for the recycling process from organic waste, a plastic container with 2 cubic meters is required. Air is necessary for the manufacturing of compost, so there are several air slots alongside the body of the container to allow the flow of air inside and outside the container.

In the following stage, small pieces of waste are put into the plastic containers to form three different layers. The innermost layer is food, next is grass and newspaper, with 15 centimeters of depth for each layer. Afterward, nitrogen and hot water are added with the waste layers inside the container which is then heated continuously over the next 6 months. During the heating stage, the gas released from the heated mixture escapes into the air through the air slots. Finally, compost is finally formed which is ready to be used for gardening.

Bài mẫu hoàn chỉnh 

The diagram reveals the production of fertilizer, or so-called compost, by recycling organic waste.

Overall, the process of producing fertilizer comprises five stages.

To prepare for the recycling process from organic waste, a plastic container with 2 cubic meters is required. Air is necessary for the manufacturing of compost, so there are several air slots alongside the body of the container to allow the flow of air inside and outside the container.

In the following stage, small pieces of waste are put into the plastic containers to form three different layers. The innermost layer is food, next is grass and newspaper, with 15 centimeters of depth for each layer. Afterward, nitrogen and hot water are added with the waste layers inside the container which is then heated continuously over the next 6 months. During the heating stage, the gas released from the heated mixture escapes into the air through the air slots. Finally, compost is finally formed which is ready to be used for gardening.

(165 words)

Written by Ms. Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to show = to reveal
  • the production of = the manufacturing of = the process of producing

Các từ vựng hay trong bài

  • to comprise bao gồm
  • alongside: cùng với
  • layer: lớp
  • be innermost: bên trong cùng 

Bài dịch

Sơ đồ cho thấy việc sản xuất phân bón, hay còn gọi là phân hoá học, bằng cách tái chế chất thải hữu cơ.

Nhìn chung, quy trình sản xuất phân bón bao gồm 5 giai đoạn.

Để chuẩn bị cho quá trình tái chế từ rác thải hữu cơ, cần phải có một thùng nhựa có dung tích 2 mét khối. Không khí là cần thiết cho quá trình sản xuất phân bón, vì vậy có một số khe không khí dọc theo thân thùng chứa để cho phép luồng không khí bên trong và bên ngoài thùng chứa.

Trong giai đoạn tiếp theo, những mảnh rác nhỏ được đưa vào hộp nhựa để tạo thành ba lớp khác nhau. Lớp trong cùng là thức ăn, tiếp theo là cỏ và giấy báo, mỗi lớp sâu 15 cm. Sau đó, nitơ và nước nóng được thêm vào cùng với các lớp chất thải bên trong thùng chứa, sau đó được đun nóng liên tục trong 6 tháng tiếp theo. Trong quá trình nung nóng, khí thoát ra từ hỗn hợp nung nóng thoát ra ngoài không khí qua các khe khí. Cuối cùng, phân bón cuối cùng cũng được hình thành và sẵn sàng sử dụng để làm vườn.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Compost.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử