Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 16/1/2020 – Birth

birth

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Birth

The chart below gives information about the age of women in Australia when they give birth to their first child in 1966, 1986 and 2006

(Biểu đồ cột dưới đây cung cấp thông tin về độ tuổi của phụ nữ Úc khi họ sinh đứa con đầu lòng vào năm 1966, 1986 và 2006)

Download và tải bản PDF chủ đề Birth TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 – New Zealand Population

 

Contents

Hướng dẫn cách viết bài với Topic Birth

Phân tích đề

  • Topic: Give birth
  • Keywords: their first child, percentage, age
  • Dạng bài: Phân tích biểu đồ cột, số phần trăm

Cách viết mở bài

The bar chart compares the age of women in six age brackets when they had their first child in three separate years 1966, 1986 and 2006.

Cách viết tổng quan

Overall, the majority of women in Australia had their first baby in their 20s in 1966 and 1986, but as the years passed, in 2006, women generally delayed giving birth until their 30s.

Cách viết thân bài

As for women under 30 years of age, in 1966, the highest percentage of first-time mother was recorded for those aged 19 to 24, at 60%, compared to only one third of the youngest age group. Those figures then experienced a downward trend to only well under 30% and 11% at the end of the period. In contrast, after reaching a peak at a half in 1986, the proportion of females having their first baby in their late 20s fell back to the 1966’s level, at 37%, in 2006.

Turning to three remaining age groups, there was a fourfold increase to roughly 44% in the percentage of 30-to-34-year-olds. Similarly, the data of women aged 34-39 experienced rapid growth to 30% in 2006. The figure for the most senior age group experienced stability over the period surveyed.

Bài mẫu hoàn chỉnh cho topic give birth

The bar chart compares the age of women in six age brackets when they had their first child in three separate years 1966, 1986 and 2006.

Overall, the majority of women in Australia had their first baby in their 20s in 1966 and 1986, but as the years passed, in 2006, women generally delayed giving birth until their 30s.

As for women under 30 years of age, in 1966, the highest percentage of first-time mother was recorded for those aged 19 to 24, at 60%, compared to only one third of the youngest age group. Those figures then experienced a downward trend to only well under 30% and 11% at the end of the period. In contrast, after reaching a peak at a half in 1986, the proportion of females having their first baby in their late 20s fell back to the 1966’s level, at 37%, in 2006.

Turning to three remaining age groups, there was a fourfold increase to roughly 44% in the percentage of 30-to-34-year-olds. Similarly, the data of women aged 34-39 experienced rapid growth to 30% in 2006. The figure for the most senior age group experienced stability over the period surveyed.

(195 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to give information = to compare
  • to have the first child = to have the first baby = first-time mother
  • the percentage of = the proportion of

Các từ vựng hay trong bài

  • a downward trend: xu hướng đi xuống
  • a fourfold increase: sự tăng gấp 4 lần
  • rapid growth: sự tăng trưởng nhanh chóng
  • the most senior age group: nhóm tuổi lớn nhất

Bài dịch

Biểu đồ thanh so sánh tuổi của phụ nữ trong sáu nhóm tuổi khi họ sinh con đầu lòng trong ba năm riêng biệt 1966, 1986 và 2006.

Nhìn chung, phần lớn phụ nữ ở Úc sinh con đầu lòng ở độ tuổi 20 vào năm 1966 và 1986, nhưng nhiều năm trôi qua, vào năm 2006, phụ nữ thường trì hoãn việc sinh con cho đến tuổi 30.

Đối với phụ nữ dưới 30 tuổi, vào năm 1966, tỷ lệ làm mẹ lần đầu cao nhất được ghi nhận ở những người từ 19 đến 24 tuổi, là 60%, so với chỉ một phần ba của nhóm tuổi trẻ nhất. Những con số này sau đó có xu hướng giảm xuống chỉ còn dưới 30% và 11% vào cuối kỳ. Ngược lại, sau khi đạt mức cao nhất là nửa năm vào năm 1986, tỷ lệ phụ nữ sinh con đầu lòng ở độ tuổi cuối 20 đã giảm trở lại mức của năm 1966, ở mức 37%, vào năm 2006.

Chuyển sang ba nhóm tuổi còn lại, tỷ lệ người từ 30 đến 34 tuổi đã tăng gấp bốn lần lên khoảng 44%. Tương tự, số liệu của phụ nữ trong độ tuổi 34-39 tăng nhanh lên 30% vào năm 2006. Số liệu của nhóm tuổi cao nhất đã ổn định trong giai đoạn khảo sát.

Vậy trên đây là bài phân tích một trong các bài IELTS Writing Task 1 chủ để Birth. Cô hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử