Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 13/2/2020 – Money Investment.

Money Investment

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Money Investment.

The bar chart below shows the amount of money invested in each category from five organizations.

(Biểu đồ cột dưới đây thể hiện số tiền được đầu tư vào mỗi danh mục từ 5 tổ chức)

Download và tải bản PDF chủ đề Money Investment  TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 1/2/2020 – Working

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

  • Topic: money investment
  • Keywords: amount of money, each category, five organizations
  • Dạng bài: Phân tích biểu đồ cột

Cách viết mở bài

The bar chart compares five organizations in terms of their investment in four distinct categories.

Cách viết tổng quan

Overall, organization B is the largest investor among all organizations, while organizations D and E invested the least. Another noticeable feature is that each company has markedly different priorities when it comes to investment.

Cách viết thân bài

With regard to organization B, the largest investment goes to building at 1.9 billion euros, 0.3 billion more than the funding for research. The equivalent figures for organization A are drastically lower, at 1.2 and 1.1 billion euros. The expenditures on buildings and machinery of organization A are 0.1 billion euros higher than that of organization B.

Turning to organizations D and E, buildings receive the highest amount of investment at 1 billion euros, while the allocation for research was lowest at approximately 0.6 billion each. In contrast, organization C invests most heavily in machinery and research with 1.3 million for each category, whereas less money was spent on buildings and staff training at 1 and 0.8 billion respectively.

Bài mẫu hoàn chỉnh

The bar chart compares five organizations in terms of their investment in four distinct categories.

Overall, organization B is the largest investor among all organizations, while organizations D and E invested the least. Another noticeable feature is that each company has markedly different priorities when it comes to investment.

With regard to organization B, the largest investment goes to building at 1.9 billion euros, 0.3 billion more than the funding for research. The equivalent figures for organization A are drastically lower, at 1.2 and 1.1 billion euros. The expenditures on buildings and machinery of organization A are 0.1 billion euros higher than that of organization B.

Turning to organizations D and E, buildings receive the highest amount of investment at 1 billion euros, while the allocation for research was lowest at approximately 0.6 billion each. In contrast, organization C invests most heavily in machinery and research with 1.3 million for each category, whereas less money was spent on buildings and staff training at 1 and 0.8 billion respectively.

 (176 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to show = to compare
  • money invested = investment in…

Các từ vựng hay trong bài

  • investor: người đầu tư
  • priority: sự ưu tiên
  • be equivalent: tương đương

Bài dịch

Biểu đồ thanh so sánh năm tổ chức về khoản đầu tư của họ trong bốn danh mục riêng biệt.

Nhìn chung, tổ chức B là nhà đầu tư lớn nhất trong số tất cả các tổ chức, trong khi tổ chức D và E đầu tư ít nhất. Một điều đáng chú ý khác là mỗi công ty có những ưu tiên khác nhau rõ rệt khi đầu tư.

Đối với tổ chức B, khoản đầu tư lớn nhất dành cho việc xây dựng là 1,9 tỷ euro, nhiều hơn 0,3 tỷ so với kinh phí dành cho nghiên cứu. Các con số tương đương của tổ chức A thấp hơn đáng kể, ở mức 1,2 và 1,1 tỷ euro. Chi phí xây dựng và máy móc của tổ chức A cao hơn tổ chức B. 0,1 tỷ euro.

Chuyển sang các tổ chức D và E, tòa nhà nhận được số tiền đầu tư cao nhất là 1 tỷ euro, trong khi phân bổ cho nghiên cứu thấp nhất là khoảng 0,6 tỷ mỗi tòa nhà. Ngược lại, cả hai tổ chức đều đầu tư nhiều nhất vào máy móc và nghiên cứu với 1,3 triệu cho mỗi hạng mục, trong khi số tiền dành cho xây dựng và đào tạo nhân viên ít hơn lần lượt là 1 và 0,8 tỷ.

 

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Money Investment nhé.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

 

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử