Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 18/1/2020 – Ethanol Fuel.

ethanol fuel

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Ethanol Fuel

The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn

(Sơ đồ dưới đây chỉ ra cách nhiên liệu ethanol được tạo ra từ ngô) 

Download và tải bản PDF chủ đề Ethanol Fuel  TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 16/1/2020 – Birth

Ethanol Fuel

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

 • Topic: ethanol fuel
 • Keywords: ethanol fuel, produced, corn
 • Dạng bài: Phân tích sơ đồ

Cách viết mở bài

Ethanol Fuel

The diagram indicates the production of ethanol fuel from corn.

Cách viết tổng quan

Tổng số bước được đề cập trong sơ đồ và chỉ ra bước đầu tiên và bước kết thúc

Ethanol Fuel

Overall, there are nine steps in the manufacturing of ethanol fuel from corn, beginning with harvesting corn and culminating in delivering the finished product.

Cách viết thân bài

Ethanol Fuel

The corn ethanol- making process commences when corn is harvested from fields and stored in a suitable place with favorable conditions before it is ready for milling. In the following stage, the corn is ground into fine powder which is then added with water to become a mixture. The next step involves cooking the resulting mixture for 4 hours.

At the fifth stage, the mixture then goes through a fermentation stage which lasts for 2 days. Having been fermented, the solid by-product is taken out, while the liquid ethanol is separated from the fermented mixture. It takes five hours for the resulting ethanol to be purified by having any impurities removed. Once the last chemical step of the corn ethanol production has been completed, the ethanol is stored before being transported to where it is consumed.

Bài mẫu hoàn chỉnh 

The diagram indicates the production of ethanol fuel from corn.

Overall, there are nine steps in the manufacturing of ethanol fuel from corn, beginning with harvesting corn and culminating in delivering the finished product.

The corn ethanol- making process commences when corn is harvested from fields and stored in a suitable place with favorable conditions before it is ready for milling. In the following stage, the corn is ground into fine powder which is then added with water to become a mixture. The next step involves cooking the resulting mixture for 4 hours.

At the fifth stage, the mixture then goes through a fermentation stage which lasts for 2 days. Having been fermented, the solid by-product is taken out, while the liquid ethanol is separated from the fermented mixture. It takes five hours for the resulting ethanol to be purified by having any impurities removed. Once the last chemical step of the corn ethanol production has been completed, the ethanol is stored before being transported to where it is consumed.

 (170 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

 • the production of = the manufacturing of
 • ethanol fuel is produced from corn = corn ethanol- making process = corn ethanol production
 • to show = to indictate

Các từ vựng hay trong bài

 • impurities: cặn bẩn
 • to purify: làm tinh khiết
 • to commence: bắt đầu
 • favorable condition: điều kiện thích hợp
 • a fermentation stage: quá trình lên men
 • to harvest: thu hoạch
 • to culminate in: kết thúc

Bài dịch

Sơ đồ cho biết quá trình sản xuất nhiên liệu etanol từ ngô.

Nhìn chung, có chín bước trong quá trình sản xuất nhiên liệu ethanol từ ngô, bắt đầu từ việc thu hoạch ngô và kết thúc là cung cấp thành phẩm.

Quá trình sản xuất etanol từ ngô bắt đầu khi ngô được thu hoạch từ các cánh đồng và được bảo quản ở một nơi thích hợp có điều kiện thuận lợi trước khi sẵn sàng cho quá trình nghiền. Trong giai đoạn tiếp theo, ngô được nghiền thành bột mịn, sau đó được thêm nước để trở thành một hỗn hợp. Bước tiếp theo là nấu hỗn hợp thu được trong 4 giờ.

Ở giai đoạn thứ năm, hỗn hợp sau đó sẽ trải qua giai đoạn lên men kéo dài trong 2 ngày. Sau khi được lên men, sản phẩm phụ rắn được đưa ra ngoài, trong khi etanol lỏng được tách ra khỏi hỗn hợp lên men. Phải mất năm giờ để tinh chế etanol thu được bằng cách loại bỏ bất kỳ tạp chất nào. Khi bước hóa học cuối cùng của quá trình sản xuất etanol từ ngô đã hoàn thành, etanol được lưu trữ trước khi được vận chuyển đến nơi tiêu thụ.

Vậy trên đây là bài phân tích một trong các bài IELTS Writing Task 1 chủ để Ethanol Fuel. Cô hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử