Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 22/2/2020 – Waterfront – Map

waterfront

The maps below show the changes that have taken place at the waterfront area of a town called Darwin between 2009 and 2014. 

(Bản đồ dưới đây chỉ ra sự thay đổi đã diễn ra tại khu vực bờ sông của thị trấn Darwin giữa năm 2009 và 2014)

Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 18/1/2020 – Ethanol Fuel

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 5/3/2020 – Music Concerts

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

 • Topic: Prospected map
 • Keywords: map, changes, waterfront area
 • Dạng bài: Phân tích sự thay đổi của bản đồ (changes of map) đối với waterfront area (khu vực gần nước)

Tham khảo: Cách viết bài MAP

Cách viết mở bài

The given maps indicate how the waterfront area of a town called Darwin was transformed from 2009 to 2014.

Cách viết tổng quan

Overall, it is clear that the waterfront area had been greatly developed with the conversion of the industrial area into residential, recreational, and academic facilities. Another notable feature is the appearance of a brand-new harbor which improved the transportation of the area.

Cách viết thân bài

 In 2009, the majority of the town was covered by the industrial area which was then demolished to make room for a number of trees and amenities. In the North, a part of the industrial zone was replaced by a newly-built swimming pool, while there were no alterations to the school, convention center, and two swimming pools. In the center of the town, there was construction of three residential buildings, adjacent to the three previous ones. In addition, a university building was erected to the West of the area.

With regard to access, in the seashore of the town, a harbor was constructed. There was also construction of a footpath which connected the newly-constructed harbor with the main road in the West of the town. Meanwhile, the footpath which encircled the center of the town witnessed no changes.

Bài mẫu hoàn chỉnh

The given maps indicate how the waterfront area of a town called Darwin was transformed from 2009 to 2014.

Overall, it is clear that the waterfront area had been greatly developed with the conversion of the industrial area into residential, recreational and academic facilities. Another notable feature is the appearance of a brand-new harbor which improved the transportation of the area.

In 2009, the majority of the town was covered by the industrial area which was then demolished to make room for a number of trees and amenities. In the North, a part of the industrial zone was replaced by a newly-built swimming pool, while there were no alterations to the school, convention center, and two swimming pools. In the center of the waterfront area, there was construction of three residential buildings, adjacent to the three previous ones. In addition, a university building was erected to the West of the area.

With regard to access, in the seashore of the town, a harbor was constructed. There was also construction of a footpath which connected the newly-constructed harbor with the main road in the West of the town. Meanwhile, the footpath which encircled the center of the town witnessed no changes.

(198 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

 • to show = to indicate
 • to change = to tranform

Các từ vựng hay trong bài

 • the conversion of: sự chuyển đổi
 • be recreational: giải trí
 • amenity: tiện nghi
 • to demolish: phá huỷ
 • alteration: sự thay đổi
 • to erect: dựng lên
 • be adjacent to: gần với
 • to encircle: bao tròn, bao xung quanh
 • waterfront: nhìn ra nước (sông, hồ, biển)

Bài dịch

Các bản đồ đã cho cho biết khu vực ven sông của một thị trấn có tên Darwin đã được biến đổi như thế nào từ năm 2009 đến năm 2014.

Nhìn chung, rõ ràng là khu vực này đã được phát triển rất nhiều với việc chuyển đổi khu công nghiệp thành các cơ sở dân cư, giải trí và học thuật. Một tính năng đáng chú ý khác là sự xuất hiện của một bến cảng hoàn toàn mới đã cải thiện giao thông của khu vực.

Vào năm 2009, phần lớn thị trấn được bao phủ bởi khu công nghiệp, sau đó đã bị phá bỏ để nhường chỗ cho một số cây xanh và tiện nghi. Ở phía Bắc, một phần khu công nghiệp được thay thế bằng bể bơi mới xây, trong khi trường học, trung tâm hội nghị và hai bể bơi chưa có sự thay đổi nào. Ở trung tâm thị trấn, có ba tòa nhà dân cư được xây dựng, liền kề với ba tòa nhà trước đó. Ngoài ra, một tòa nhà đại học đã được dựng lên ở phía Tây của khu vực.

Về việc tiếp cận, ở bờ biển của thị trấn, một bến cảng đã được xây dựng. Cũng có xây dựng một lối đi bộ kết nối bến cảng mới được xây dựng với con đường chính ở phía Tây của thị trấn. Trong khi đó, lối đi bộ bao quanh trung tâm thị trấn không có gì thay đổi.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Waterfront.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử