Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 8/2/2020 – Kiwi Fruit

kiwi fruit

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Kiwi Fruit

The table below gives information about the values (NZ$) of exports of kiwi fruit from New Zealand to five countries between 2010 and 2012.

(Bảng dưới đây cung cấp thông tin về giá trị (NZ$) xuất khẩu của quả Kiwi từ New Zealand đến 5 nước giữa năm 2010 và 2021)

Download và tải bản PDF chủ đề Kiwi Fruit  TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 1/2/2020 – Working

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

  • Topic: Kiwi fruit
  • Keywords: export, kiwi fruit, five countries
  • Dạng bài: Phân tích bảng

Cách viết mở bài

The table compares the exportation of kiwi fruit from New Zealand to five nations from 2010 to 2012.

Cách viết tổng quan

Overall, Japan was the New Zealand’s largest export market of kiwi over the period shown. Another noticeable feature is that exports to Japan, China and Russia were on the increase, but the figures for Mexico and Saudi Arabia declined significantly.

Cách viết thân bài

In 2010, New Zealand earned the largest amount of money from exporting kiwi to Japan, at 271.1 million, compared to China which paid roughly 75 million for kiwi. Over the following two years, both countries experienced drastic growth in kiwi exports to approximately 325.3 million and 94 million dollars.

Turning to three remaining countries, the revenue from exporting wiki to Mexico was 6 million, 20 times as high as that of Saudi Arabia. Both figures then experienced significant drops to 3.3 million and 82 thousand respectively. In contrast, New Zealand earned more money from exporting to Russia, an increase of roughly 1 million to 2.4 million in 2012.

Bài mẫu hoàn chỉnh

The table compares the exportation of kiwi fruit from New Zealand to five nations from 2010 to 2012.

Overall, Japan was the New Zealand’s largest export market of kiwi over the period shown. Another noticeable feature is that exports to Japan, China and Russia were on the increase, but the figures for Mexico and Saudi Arabia declined significantly.

In 2010, New Zealand earned the largest amount of money from exporting kiwi to Japan, at 271.1 million, compared to China which paid roughly 75 million for kiwi. Over the following two years, both countries experienced drastic growth in kiwi exports to approximately 325.3 million and 94 million dollars.

Turning to three remaining countries, the revenue from exporting wiki to Mexico was 6 million, 20 times as high as that of Saudi Arabia. Both figures then experienced significant drops to 3.3 million and 82 thousand respectively. In contrast, New Zealand earned more money from exporting to Russia, an increase of roughly 1 million to 2.4 million in 2012.

(166 words)

Written by Ms. Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

  • to give information = to show
  • to export = the exportation of
  • country = nation

Các từ vựng hay trong bài

  • drastic growth: sự tăng trưởng mạnh mẽ
  • revenue: doanh thu
  • significant drop: sự sụt giảm đáng kể

Bài dịch

Bảng so sánh xuất khẩu quả kiwi từ New Zealand sang 5 quốc gia từ năm 2010 đến năm 2012.

Nhìn chung, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu kiwi lớn nhất của New Zealand trong giai đoạn này. Một đặc điểm đáng chú ý khác là xuất khẩu sang Nhật Bản, Trung Quốc và Nga đều tăng, nhưng số liệu của Mexico và Saudi Arabia lại giảm đáng kể.

Năm 2010, New Zealand kiếm được số tiền lớn nhất từ ​​việc xuất khẩu kiwi sang Nhật Bản, với 271,1 triệu USD, so với Trung Quốc, nước đã trả khoảng 75 triệu USD cho kiwi. Trong hai năm sau đó, cả hai quốc gia đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ về xuất khẩu kiwi lên khoảng 325,3 triệu và 94 triệu đô la.

Chuyển sang ba quốc gia còn lại, doanh thu từ việc xuất khẩu wiki sang Mexico là 6 triệu, cao gấp 20 lần so với Ả Rập Saudi. Cả hai con số sau đó đều giảm đáng kể xuống lần lượt là 3,3 triệu và 82 nghìn. Ngược lại, New Zealand kiếm được nhiều tiền hơn từ xuất khẩu sang Nga, tăng khoảng 1 triệu lên 2,4 triệu trong năm 2012.

Vậy trên đây là bài phân tích một trong các bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Kiwi Fruit. Cô hi vọng rằng bài viết hữu ích với bạn. Chúc các làm bài thật tốt.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử