Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 7/3/2020 – Newspapers

newspaper

(7/3/2020) Some say that news has no connection with most people’s lives and it is a waste of time for most of us to read newspapers and watch television news programs. Do you agree or disagree?

(Một số người nói rằng tin tức không có sự kết nối với phần lớn cuộc sống của mọi người và đó là sự lãng phí thời gian để đọc báo và xem tin tức truyền hình. Bạn đồng tình hay không đồng tình?)

Download và tải bản PDF chủ đề Newspapers TẠI ĐÂY 

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 24/04/2021 – Robots

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 21/3/2020 – Live Performance

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 14/3/2020 – Advertisement

Phân tích đề

Topic: News, Newspapers

Keywords: news, no connection, a waste of time, newspapers, TV

Dạng bài: Đồng tình hay không đồng tình với quan điểm nêu ra từ đề bài

newspaper
Newspaper

Cách viết mở bài

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 7/3/2020 - Newspapers 1

Some people argue that it is pointless to read news as it is irrelevant to our lives. I totally disagree with this opinion. 

Cách viết thân bài

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 7/3/2020 - Newspapers 2

First, I disagree that news has no connection to the lives of most people. The majority of reputational newspapers cover current affairs that have direct effects on people’s lives. For example, VnExpress, one of the trusted newspapers in Vietnam, mainly reports news on crucial aspects, ranging from sports and entertainment to international affairs. Reading those prestigious sources of information makes readers aware of what is happening in the world. Admittedly, valueless news does exist but it is actually released by irresponsible and reckless tabloids. The news coverage of those sites often revolves around the lives of celebrities and their fabulous lifestyles, which is purely entertaining and meaningless to ordinary people.

Second, I would argue that any piece of news can be of great significance in our lives. Individuals should be aware of the current state of affairs and take corresponding actions. For example, those who keep themselves informed of the latest news related to the outbreak of Coronavirus, a lethal pandemic the world over, can ensure the safety of themselves and their families. Conversely, those who ignore such news can fail to conduct necessary medical procedures and jeopardize their health.

Second, news coverage keeps people updated with the latest news, many of which can be applied in various aspects of life. For example, after watching news on TV about the applications of drones, my friend, who works as a photographer, has decided to purchase a new flycam which allows him to take photos from a great distance. 

Cách viết kết bài

Kết lại ý chính của 2 thân bài

In conclusion, I am of the opinion that it seems absurd to deplore news in the media, and we should get into the habit of reading news to keep abreast of any developments or threats.

Bài mẫu hoàn chỉnh

Some people argue that it is pointless to read news as it is irrelevant to our lives. I totally disagree with this opinion. 

First, I disagree that news has no connection to the lives of most people. The majority of reputational newspapers cover current affairs that have direct effects on people’s lives. For example, VnExpress, one of the trusted newspapers in Vietnam, mainly reports news on crucial aspects, ranging from sports and entertainment to international affairs. Reading those prestigious sources of information makes readers aware of what is happening in the world. Admittedly, valueless news does exist but it is actually released by irresponsible and reckless tabloids. The news coverage of those sites often revolves around the lives of celebrities and their fabulous lifestyles, which is purely entertaining and meaningless to ordinary people.

Second, I would argue that any piece of news can be of great significance in our lives. Individuals should be aware of the current state of affairs and take corresponding actions. For example, those who keep themselves informed of the latest news related to the outbreak of Coronavirus, a lethal pandemic the world over, can ensure the safety of themselves and their families. Conversely, those who ignore such news can fail to conduct necessary medical procedures and jeopardize their health.

Second, news coverage keeps people updated with the latest news, many of which can be applied in various aspects of life. For example, after watching news on TV about the applications of drones, my friend, who works as a photographer, has decided to purchase a new flycam which allows him to take photos from a great distance. 

In conclusion, I am of the opinion that it seems absurd to deplore news in the media, and we should get into the habit of reading news to keep abreast of any developments or threats.

(303 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Bài dịch

Một số người cho rằng việc đọc tin tức là vô nghĩa vì nó không liên quan đến cuộc sống của chúng ta. Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến ​​này.

Đầu tiên, tôi không đồng ý rằng tin tức không có liên quan đến cuộc sống của hầu hết mọi người. Phần lớn các tờ báo danh tiếng đưa tin về các vấn đề thời sự có ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của mọi người. Ví dụ, VnExpress, một trong những tờ báo đáng tin cậy ở Việt Nam, chủ yếu đưa tin về các khía cạnh quan trọng, từ thể thao, giải trí đến các vấn đề quốc tế.

Đọc những nguồn thông tin uy tín đó khiến người đọc nhận thức được những gì đang xảy ra trên thế giới. Phải thừa nhận rằng những tin tức vô giá trị có tồn tại nhưng nó thực sự được tung ra bởi những tờ báo lá cải vô trách nhiệm và liều lĩnh. Tin tức của những trang này thường xoay quanh cuộc sống của những người nổi tiếng và lối sống tuyệt vời của họ, hoàn toàn mang tính giải trí và vô nghĩa đối với người bình thường.

Thứ hai, tôi lập luận rằng bất kỳ tin tức nào cũng có thể có ý nghĩa lớn trong cuộc sống của chúng ta. Các cá nhân nên nhận thức được tin tức mới nhất và có những hành động tương ứng. Ví dụ, những người luôn cập nhật những tin tức mới nhất liên quan đến sự bùng phát của Coronavirus, một đại dịch gây chết người trên toàn thế giới, có thể đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình họ. Ngược lại, những người phớt lờ những tin tức đó có thể không tiến hành các thủ tục y tế cần thiết và gây nguy hiểm cho sức khỏe của chính họ.

Thứ hai, tin tức giúp mọi người cập nhật những thông tin mới nhất, phần lớn trong số đó có thể được ứng dụng vào nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Ví dụ, sau khi xem tin tức trên TV về các ứng dụng của máy bay không người lái, bạn tôi, người làm nghề nhiếp ảnh, đã quyết định mua một chiếc flycam mới cho phép anh ấy chụp ảnh từ một khoảng cách rất xa.

Tóm lại, theo tôi, việc đọc tin tức trên các phương tiện truyền thông có vẻ vô lý, và chúng ta nên có thói quen đọc tin tức để theo dõi bất kỳ diễn biến hoặc mối đe dọa nào.

Paraphrase keywords

 • be pointless = valueless = meaningless = a waste of time
 • be irrelevant = have no connection with
 • news coverage = news in the media = television news programs

Các từ vựng hay trong bài 

 • be reputational: có danh tiếng
 • affair: vấn đề
 • prestigious source: nguồn đáng tin cậy
 • reckless tabloids: báo lá cải liều lĩnh, táo bạo
 • revolves: liên quan
 • coverage: phủ sóng
 • be of great significance: có ý nghĩa quan trọng
 • to take corresponding actions : có những hành động tương ứng
 • be lethal: gây chết người
 • to jeopardize: gây nguy hiểm
 • to keep people updated with: giúp ai đó bắt kịp với, cập nhật với
 • a drone: máy bay không người lái
 • be absurd: vô lý
 • to deplore: không đồng tình
 • to get into the habit of sth: có thói quen
 • to keep abreast of sth: bám sát với 
 • Newspapers: Báo

Trên đây là bài mẫu và phân tích chi tiết chủ đề newspaper.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Newspaper này.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

newspaper newspaper newspaper

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử