Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 14/3/2020 – Advertisement

advertisement

Advertisements are becoming more and more common in our everyday life. Is it a positive or negative development? 

(Quảng cáo đang trở nên phổ biến trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Đây là sự phát triển tích cực hay tiêu cực?)

Download và tải bản PDF Advertisements TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 1/2/2020 – Sugar-based Drinks

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 7/3/2020 – Newspapers – News

Contents

Phân tích đề

Topic: Advertisement – The media

Keywords: advertisement, more common

Dạng bài: Nêu quan điểm nếu hiện tượng trong đề bài mang tính tiêu cực hoặc tích cực

Cách viết mở bài

These days, people are bombarded with advertisements on various types of the media. Views differ on the implications of advertising, but I would argue that there are both positives and negatives in equal measure. 

Cách viết thân bài

On the one hand, there are three primary benefits of advertising to society. First, thanks to commercials, customers can be informed of newly-launched products. In other words, they are aware of the array of selections available to their demands; otherwise, they are confined to only a narrow range of products. Another noticeable advantage is that companies can approach prospective customers, capturing more market share and business growth. In addition, the expansion of advertising in various forms creates far-reaching employment opportunities, ranging from designing, photography to content-writing. On a large scale, advertising serves as a bridge between manufacturers and customers, expanding business opportunities and raising living standards.

Despite the aforementioned merits, advertising could pose some threats to customers. First, advertising can be deceiving. Marketers can employ tricks and gimmicks to incite people to buy products which can be of poor quality, leading to great dissatisfaction among buyers. Furthermore, advertising drives up the price of products. This is because the selling price of marketed items need to cover the advertising expenses. In addition, advertising tempts people to purchase unnecessary things. Customers might find it hard to resist the temptation of products which are advertised way beyond their expectations

Cách viết kết bài

In conclusion, the development of businesses has given rise to the growing number of advertisements, and this trend is, in my opinion, advantageous as well as detrimental.

Bài mẫu hoàn chỉnh bài Advertisements

These days, people are bombarded with advertisements on various types of the media. Views differ on the implications of advertising, but I would argue that there are both positives and negatives in equal measure. 

On the one hand, there are three primary benefits of advertising to society. First, thanks to commercials, customers can be informed of newly-launched products. In other words, they are aware of the array of selections available to their demands; otherwise, they are confined to only a narrow range of products. Another noticeable advantage is that companies can approach prospective customers, capturing more market share and business growth. In addition, the expansion of advertising in various forms creates far-reaching employment opportunities, ranging from designing, photography to content-writing. On a large scale, advertising serves as a bridge between manufacturers and customers, expanding business opportunities and raising living standards.

Despite the aforementioned merits, advertising could pose some threats to customers. First, advertising can be deceiving. Marketers can employ tricks and gimmicks to incite people to buy products which can be of poor quality, leading to great dissatisfaction among buyers. Furthermore, advertising drives up the price of products. This is because the selling price of marketed items need to cover the advertising expenses. In addition, advertising tempts people to purchase unnecessary things. Customers might find it hard to resist the temptation of products which are advertised way beyond their expectations

In conclusion, the development of businesses has given rise to the growing number of advertisements, and this trend is, in my opinion, advantageous as well as detrimental.

(258 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Bài dịch Advertisements

Những ngày này, mọi người bị tấn công bởi các quảng cáo trên nhiều loại phương tiện truyền thông. Các quan điểm khác nhau về tác động của quảng cáo, nhưng tôi sẽ tranh luận rằng có cả mặt tích cực và tiêu cực ở mức độ như nhau.

Một mặt, có ba lợi ích chính của quảng cáo đối với xã hội. Đầu tiên, nhờ quảng cáo, khách hàng có thể được thông báo về các sản phẩm mới ra mắt. Nói cách khác, họ nhận thức được một loạt các lựa chọn có sẵn cho nhu cầu của họ; nếu không, chúng chỉ giới hạn trong một phạm vi sản phẩm hẹp. Một lợi thế đáng chú ý khác là các công ty có thể tiếp cận khách hàng tiềm năng, chiếm thêm thị phần và tăng trưởng kinh doanh.

Ngoài ra, việc mở rộng quảng cáo dưới nhiều hình thức tạo ra cơ hội việc làm sâu rộng, từ thiết kế, chụp ảnh đến viết nội dung. Trên quy mô lớn, quảng cáo đóng vai trò là cầu nối giữa nhà sản xuất và khách hàng, mở rộng cơ hội kinh doanh và nâng cao mức sống.Mặc dù có những giá trị nói trên, nhưng quảng cáo có thể gây ra một số mối đe dọa cho khách hàng.

Đầu tiên, quảng cáo có thể lừa dối. Các nhà tiếp thị có thể sử dụng các thủ thuật và mánh lới quảng cáo để kích động mọi người mua các sản phẩm có chất lượng kém, dẫn đến sự không hài lòng lớn của người mua. Hơn nữa, quảng cáo làm tăng giá sản phẩm. Điều này là do giá bán của các mặt hàng trên thị trường cần bù đắp chi phí quảng cáo. Ngoài ra, quảng cáo còn cám dỗ mọi người mua những thứ không cần thiết. Khách hàng có thể khó cưỡng lại sự cám dỗ của các sản phẩm được quảng cáo vượt quá sự mong đợi của họ.

Tóm lại, sự phát triển của các doanh nghiệp đã làm phát sinh số lượng quảng cáo ngày càng nhiều, và xu hướng này, theo tôi, vừa có lợi vừa có hại.

Paraphrase keywords 

 • negative development =  be detrimental = negatives
 • positive development = be advantageous = benefits = advantage = merits = positives
 • to be more common = the growing number of = to be bombarded with

Các từ vựng hay trong bài Advertisements

 • advertisements: quảng cáo
 • to be bombarded with: bị tấn công, bị quá tải 
 • to inform: thông báo
 • prospective customers: khách hàng tiềm năng
 • to capture market share: chiếm lĩnh thị phần
 • be far-reaching: có ảnh hưởng sâu rộng
 • newly-launched product : sản phẩm mới ra mắt
 • array: dải, mảng
 • to confine: bó hẹp, giới hạn
 • expansion: sự mở rộng, sự bành trướng
 • on a large scale: trên quy mô lớn
 • to pose some threats to: gây ra 1 số đe doạ
 • be deceiving: lừa dối
 • gimmicks: mánh lới quảng cáo
 • to incite: dụ dỗ
 • temptation: sự cám dỗ
 • to tempt people to: cám dỗ
 • beyond someone’s expectations : vượt qua kì vọng

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với Bài Mẫu Writing Task 2 – Advertisement.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử