Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 22/2/2020 – Online Shopping

Online shopping

Online shopping is becoming more popular. How could this trend affect our environment and the kinds of work required?

(Mua sắm trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Điều này có ảnh hưởng gì tới môi trường của chúng ta và các loại công việc cần thiết?)

Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 24/04/2021 – Robots

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 7/3/2020 – Newspapers

Phân tích đề

Topic: Online shopping

Keywords: online shopping, more popular, environment, work required

Dạng bài: Đưa ra ý iến về những ảnh hưởng của mua sắm trực tuyến 

Cách viết mở bài

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 22/2/2020 - Online Shopping 1

Ever since the advent of the Internet, online shopping has become a prevalent way of shopping for various products and services. This trend has profound implications on the environment and has altered the types of employment needed.

Cách viết thân bài

Online Shopping
Online Shopping

Online shopping has adversely affected the resources on Earth. First, online shopping can lead to the overexploitation of natural resources. Rather than go to brick-and-mortar stores, buyers can comfortably browse some online platforms for their desired products and make purchases with just a few clicks of the mouse. Therefore, the flow of commodities in the economy is accelerated, putting a strain on the Earth resources to meet these growing demands. Second, environmental degradation is another problem of online shopping. As online shopping can trigger the excessive consumption of short-lived and disposable items, a high volume of hazardous waste is being dumped into the environment, contaminating soil and water.

Online shopping also has enormous implications on employment. First, companies doing online business create far-reaching employment opportunities, ranging from designing, photography to web developing in order to offer user-friendly interface as well as efficient services, allowing consumers to access at their fingertips. Second, since online companies can reach out to a wide range of customers, more people are needed to work in the field of logistics in order for online goods to be packaged properly. For example, Amazon, the leading company in e-commerce worldwide, has allied with two shipping companies UPS and FedEx to handle their shipments in America and abroad.

Cách viết kết bài

Bài Mẫu Writing Task 2 Ngày 22/2/2020 - Online Shopping 2

In conclusion, the popularity of online shopping has led to overexploitation of natural resources and environmental deterioration and considerably affected the types of work.

Bài mẫu hoàn chỉnh

Ever since the advent of the Internet, online shopping has become a prevalent way of shopping for various products and services. This trend has profound implications on the environment and has altered the types of employment needed.

Online shopping has adversely affected the resources on Earth. First, online shopping can lead to the overexploitation of natural resources. Rather than go to brick-and-mortar stores, buyers can comfortably browse some online platforms for their desired products and make purchases with just a few clicks of the mouse. Therefore, the flow of commodities in the economy is accelerated, putting a strain on the Earth resources to meet these growing demands. Second, environmental degradation is another problem of online shopping. As online shopping can trigger the excessive consumption of short-lived and disposable items, a high volume of hazardous waste is being dumped into the environment, contaminating soil and water.

Online shopping also has enormous implications on employment. First, companies doing online business create far-reaching employment opportunities, ranging from designing, photography to web developing in order to offer user-friendly interface as well as efficient services, allowing consumers to access at their fingertips. Second, since online companies can reach out to a wide range of customers, more people are needed to work in the field of logistics in order for online goods to be packaged properly. For example, Amazon, the leading company in e-commerce worldwide, has allied with two shipping companies UPS and Fedex to handle their shipments in America and abroad.

In conclusion, the popularity of online shopping has led to overexploitation of natural resources and environmental deterioration and considerably affected the types of work.

(270 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Bài dịch

Kể từ sự ra đời của mạng Internet, mua sắm trực tuyến đã trở thành một phương thức phổ biến để mua sắm các sản phẩm và dịch vụ khác nhau. Xu hướng này có tác động sâu sắc đến môi trường và đã thay đổi các loại hình việc làm cần thiết.
Mua sắm trực tuyến đã ảnh hưởng xấu đến các nguồn tài nguyên trên Trái đất. Thứ nhất, mua sắm trực tuyến có thể dẫn đến việc khai thác quá mức các nguồn tài nguyên thiên nhiên. Thay vì đến các cửa hàng truyền thống, người mua có thể thoải mái duyệt qua một số nền tảng trực tuyến để tìm các sản phẩm mong muốn của họ và mua hàng chỉ với một vài cú nhấp chuột. Do đó, dòng chảy của hàng hóa trong nền kinh tế được đẩy nhanh, đặt áp lực lên nguồn tài nguyên trên Trái đất để đáp ứng những nhu cầu ngày càng tăng này. Thứ hai, suy thoái môi trường là một vấn đề khác của mua sắm trực tuyến. Vì mua sắm trực tuyến có thể kích hoạt việc tiêu thụ quá nhiều các mặt hàng dùng một lần và ngắn hạn, một lượng lớn chất thải nguy hại đang được đổ ra môi trường, làm ô nhiễm đất và nước.
Mua sắm trực tuyến cũng có những tác động to lớn đến việc làm. Thứ nhất, các công ty kinh doanh trực tuyến tạo ra các cơ hội việc làm sâu rộng, từ thiết kế, chụp ảnh đến phát triển website nhằm cung cấp giao diện thân thiện với người dùng cũng như các dịch vụ hiệu quả, cho phép người tiêu dùng truy cập trong tầm tay của họ. Thứ hai, vì các công ty trực tuyến có thể tiếp cận với nhiều đối tượng khách hàng, nên cần nhiều người hơn nữa làm việc trong lĩnh vực hậu cần để hàng hóa trực tuyến được đóng gói đúng cách. Ví dụ, Amazon, công ty hàng đầu về thương mại điện tử trên toàn thế giới, đã liên minh với hai công ty vận chuyển UPS và Fedex để xử lý các lô hàng của họ ở Mỹ và nước ngoài.
Tóm lại, sự phổ biến của mua sắm trực tuyến đã dẫn đến việc khai thác quá mức tài nguyên thiên nhiên và suy thoái môi trường, và ảnh hưởng đáng kể đến các loại hình công việc.

Paraphrase keywords

 • to become more popular = to become a prevalent way = the popularity of
 • to adversely affect  = to have enormous implications = to have profound implications on = to considerably affect
 • kind = type
 • need = require

Các từ vựng hay trong bài

 • overexploitation: khai thác quá mức
 • a brick-and-mortar store: cửa hàng truyền thống
 • to browse: lướt web, duyệt web
 • to accelerate: tăng lên
 • to put a strain on sth: đặt áp lực, căng thẳng lên
 • degradation = deterioration: sự xuống cấp, sự tệ đi
 • be excessive: quá mức
 • be disposable: dùng 1 lần
 • be hazardous: nguy hiểm
 • to contaminate: làm ô nhiễm
 • interface: giao diện
 • at their fingertips: có thể tiếp cận
 • logistic: hậu cần
 • to ally with sth: liên minh, giúp đỡ

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử