Describe a film or TV program that made you laugh – Bài mẫu Speaking band 8

Describe a film

Contents

Describe a film or TV program that made you laugh

Film or TV program? Bạn có đủ từ vựng để nói chủ đề này không?

Đây là đề thuộc chủ đề lớn Favourites, một chủ đề rất rộng bởi vì có vô số đồ vật, và sở thích của mỗi người lại khác nhau.

Describe a film or TV program that made you laugh

You should say:

 • When and where you watched it
 • What type of film or TV program it was
 • What it was about

And explain why it made you laugh.

Hãy cùng nghe cô Trương Thu Hương – Academic Manager của SYM English phân tích chủ đề này nhé

Phân tích chủ đề

Bước 1: Giới thiệu

 

I’d like to share with you a film that I find incredibly hilarious.
Bước 2: Triển khai các ý

▶ Ý 1. When and where you watched it

 

 

▶ Ý 2. What type of film or TV program

it was

 

 

▶ Ý 3. What it was about

 

Last week my flatmate and I were in the mood for a movie, so we searched for a good one, the latest one. It was quite confusing at first to find, but we finally decided on the movie ‘Gái già lắm chiêu’ as its poster was very eye-catching and it got positive reviews.

It is a comedy. The plots were so exciting and amusing. The film stars Mr. Siro and Lan Ngoc who are very famous public figures. I couldn’t take my eyes off them because they were so attractive. Their chic outfits would kill the audience.

It tells a story of a guy in his mid-20s falling in love with a lady who is 10 years his senior. She’s loaded being the director of an entertainment company. They first met when he went to the job interview. They had to jump through many hoops to have a happy ending.

Bước 3: Explain why it made you laugh

 

▶ What made me laugh was her clumsiness when she was introduced to her boyfriend’s family. She accidentally broke several bowls and bumped into the wall. Then she got a lot of bruises. Her clumsiness made a bad impression on his family. His mother who is a tough nut to crack strongly expressed her objection to their marriage.

▶ Another interesting point about the film was her best friends who stand by her side and accompany her to big parties and events. They’re supportive and have an arsenal of tricks that made me burst out laughing.

Bước 4: Đừng quên kết thức bài nói That’s all I want to say.

SAMPLE ANSWER (band 8.0)

I’d like to share with you a film that I find incredibly hilarious.

Last week my flatmate and I were in the mood for a movie, so we searched for a good one, the latest one. It was quite confusing at first to find, but we finally decided on the movie ‘Gái già lắm chiêu’ as its poster was very eye-catching and it got positive reviews.

It is a comedy. The plots were so exciting and amusing. The film stars Mr. Siro and Lan Ngoc who are very famous public figures. I couldn’t take my eyes off them because they were so attractive. Their chic outfits would kill the audience.

It tells a story of a guy in his mid-20s falling in love with a lady who is 10 years his senior. She’s loaded being the director of an entertainment company. They first met when he went to the job interview. They had to jump through many hoops to have a happy ending.

▶ What made me laugh was her clumsiness when she was introduced to her boyfriend’s family. She accidentally broke several bowls and bumped into the wall. Then she got a lot of bruises. Her clumsiness made a bad impression on his family. His mother who is a tough nut to crack strongly expressed her objection to their marriage.

▶ Another interesting point about the film was her best friends who stand by her side and accompany her to big parties and events. They’re supportive and have an arsenal of tricks that made me burst out laughing.

That’s all I want to say.

Từ vựng hay trong bài

 • Be in the mood for st: có hứng thú làm gì
 • Be eye-catching: bắt mắt
 • To star sb: có diễn viên chính là ai
 • Public figures: Nhân vật của công chúng
 • Can’t take sb’s eyes off st: không thể rời mắt khỏi cái gì
 • To kill sb: đốn hạ trái tim ai đó
 • N years sb’s senior: hơn ai đó n tuổi
 • Be loaded: giàu có
 • To jump through many hoops: trải qua nhiều cửa ải, thử thách
 • To make a bad impression on sb: tạo ấn tượng xấu với ai
 • A tough nut (to crack): ai đó/ cái gì đó khó khăn, khó xử lý
 • To burst out V-ing (laughing): cười phá lên

Bài mẫu cược trích ra từ cuốn: “5 chủ đề cốt lõi trong IELTS Speaking” cho cô Trương Thu Hương biên soạn. Bạn có thể tham khảo các bài mẫu khác và download cuốn sách tại đây

Xem thêm: Describe your favorite food

Tham khảo nhiều bài mẫu Speaking trên kênh Youtube của SYM English tại đây

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt.

Ms. Trương Thu Hương – Academic Manager

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử