Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe a person you have seen who is beautiful or handsome

Describe a person you have seen

Contents

Describe a person you have seen who is beautiful or handsome

Một người đẹp gái/ đẹp trai (someone who is beautiful or handsome) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé.

Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát âm chuẩn. Hãy cùng xem bài các em nhé

Tham khảo:

Describe a child you know

Describe a person who is good at his/ her job

Describe a person who often travels by plane

Describe a person who tries to protect the environment

Describe an old person you admire.

Describe someone who has had an important influence on your life

Describe an old person who is interesting

Describe a person you have seen who is beautiful or handsome

You should say:

 • Who that person is
 • What his/ her job is
 • What he/ she looks like

And say if this good-looking person has anything for you to learn from.

Phân tích cách triển khai bài mẫu A beautiful/handsome person

Step 1: Introduction

Who that person is

 

I’m going to tell you about a very attractive person who’s the main character in TV series ‘Prison break’. He’s Michael Scofield, and the series were first launched many years ago, but I didn’t watch them until months ago.

Step 2

What his/ her job is

 

 

Michael Scofield used to be a structural engineer with very bright career prospects. But he has decided to sacrifice his bright future ahead of him for the life of his older brother, Lincoln, who is in jail due to his murder. Michael believes that his brother is innocent; false proof has been set up to send Lincoln to prison.

 

What he/ she looks like The first time I saw Michael Scofield his appearance totally blows my mind. I couldn’t take my eyes off him. He’s so attractive, his face is impeccable to me. His deep eyes, in particular, can bewitch you for a while.

 

Step 3 The character Michael Scofield possesses a number of valuable traits of personality that make me admire him a lot.

First, he’s a person who always puts others first. He deeply cares for people, especially his brother, his wife and his son. He can do anything to make sure his family would have a happy life. Even when he’s in danger and at risk of losing his life, he still pictures his family smiling at him.

Second, he’s very smart and calm. He seems to stay calm in sticky situations, which makes him stand out from the other characters. His calmness and amazing intelligence are two key factors to great ideas of escaping from the prison.

I know that this is a fictional character, and his great deeds seem so unreal, but I really admire him. I can learn a lot from this character.

 

Step 4 That’s all I want to say.

SAMPLE ANSWER (band 8.0)

I’m going to tell you about a very attractive person who’s the main character in TV series ‘Prison break’. He’s Michael Scofield, and the series were first launched many years ago, but I didn’t watch them until months ago.

Michael Scofield used to be a structural engineer with very bright career prospects. But he has decided to sacrifice his bright future ahead of him for the life of his older brother, Lincoln, who is in jail due to his murder. Michael believes that his brother is innocent; false proof has been set up to send Lincoln to prison.

The first time I saw Michael Scofield his appearance totally blows my mind. I couldn’t take my eyes off him. He’s so attractive, his face is impeccable to me. His deep eyes, in particular, can bewitch you for a while.

The character Michael Scofield possesses a number of valuable traits of personality that make me admire him a lot.

First, he’s a person who always puts others first. He deeply cares for people, especially his brother, his wife and his son. He can do anything to make sure his family would have a happy life. Even when he’s in danger and at risk of losing his life, he still pictures his family smiling at him.

Second, he’s very smart and calm. He seems to stay calm in sticky situations, which makes him stand out from the other characters. His calmness and amazing intelligence are two key factors to great ideas of escaping from the prison.

I know that this is a fictional character, and his great deeds seem so unreal, but I really admire him. I can learn a lot from this character.

That’s all I want to say.

Từ vựng hay trong bài

 • Career prospects: triển vọng sự nghiệp
 • To sacrifice sth for sth: hi sinh cái gì để đạt cái khác
 • In jail: ở trong tù
 • To blows one’s mind: làm ai đó choáng ngợp
 • Can’t take one’s eyes of sth/smb: không thể rời mắt khỏi ai/ cái gì
 • Be impeccable: hoàn hảo
 • To bewitch smb: hớp hồn ai đó
 • To put others first: nghĩ về quyền lợi của người khác trước
 • To picture sth: tưởng tượng trong đầu hình ảnh gì
 • sticky (situation): tình huống khó khăn
 • Be fictional: hư cấu, không có thật

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Describe a person you have seen who is beautiful or handsome nhé.

Ms. Trương Thu Hương – Academic Manager

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử