Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a piece of equipment in your home

equipment

Contents

Describe a piece of equipment in your home.

A piece of equipment? Đề Speaking này khó quá nhỉ? Biết mô tả như thế nào đây?

Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát âm chuẩn. Hãy cùng xem bài các em nhé.

Bài mẫu a favourite gadget cô sẽ mô tả chiếc máy giặt (Washer), các bạn có thể học được nhiều từ vựng hay về chủ đề này nhé.

Describe a piece of equipment/household appliance in your home

You should say:

 • What is it
 • How often you use it
 • Who you usually use it with

And say why this item is important to you

Hãy cùng xem cách cô Trương Thu Hương – Academic Manager giải quyết chủ đề khó nhằn này nhé

Phân tích cách triển khai bài mẫu a piece of equipment này nhé

Bước 1: Giới thiệu I’d like to tell you about the washer that is very important to my family.
Bước 2: Triển khai các ý

▶ Ý 1: What it is

Chúng mình ĐỪNG nói luôn đó là hãng nào. Hãy tạo một câu chuyện, có tình tiết:

We intended to buy …. But then ….

▶ Ý 2: How often you use it

 

 

▶ Ý 3: When you bought it

(Đổi thành ý này nha)

It’s an Electrolux from Germany, a country well-known for making top-notch electronic equipment. We intended to buy a Samsung, but then we changed our mind and decided on the Electrolux.

We use the washer every day, sometimes twice or three times a day when there’s a bunch of dirty clothes. It has a large capacity and is very powerful. If my memory serves, it can hold up to 10 kilos. And what I particularly like about this washer is the wide range of clothing it can wash and that it makes almost no noise when it’s working.

My father bought this washer two years ago when the previous one broke down. It was just wear and tear.

 

Bước 3: Explain why this item is important to you

Dừng lại ở đây thì ngắn quá ha.

Mình đưa vào một ví dụ hoặc câu chuyện để làm rõ ý hơn nha.

▶ I think doing the laundry with a washer would be much less labor-intensive and time-saving. Thanks to it, there’s no need to bend our backs to do the washing by hand. What you need to do is just put the clothes in the washer, hit the correct buttons, and wait for about 45 minutes. Meanwhile, you can multitask such as sweeping the floor or cooking. Then, take out the clean clothes and hang them up in the air.

▶ On top of that, a washer is excellent at getting rid of stains or any kind of marks. In contrast, no matter hard we try to scrub the stains with a stiff brush, soap, and water, they won’t go.

You know, last month my T-shirt got stained when my cousin spilled coffee on it. I soaked it in soapy water for hours, but the stain didn’t disappear. But then I threw it in the washer, and much to my surprise, after many spins, it was gone.

Bước 4: Đừng quên kết thúc bài nói That’s all I want to say.

Describe a piece of equipment in your home.

SAMPLE ANSWER (band 8.0)

I’d like to tell you about the washer that is very important to my family.

It’s an Electrolux from Germany, a country well-known for making top-notch electronic equipment. We intended to buy a Samsung, but then we changed our mind and decided on the Electrolux.

We use the washer every day, sometimes twice or three times a day when there’s a bunch of dirty clothes. It has a large capacity and is very powerful. If my memory serves, it can hold up to 10 kilos. And what I particularly like about this washer is the wide range of clothing it can wash and that it makes almost no noise when it’s working.

My father bought this washer two years ago when the previous one broke down. It was just wear and tear.

▶ I think doing the laundry with a washer would be much less labor-intensive and time-saving. Thanks to it, there’s no need to bend our backs to do the washing by hand. What you need to do is just put the clothes in the washer, hit the correct buttons, and wait for about 45 minutes. Meanwhile, you can multitask such as sweeping the floor or cooking. Then, take out the clean clothes and hang them up in the air.

▶ On top of that, a washer is excellent at getting rid of stains or any kind of marks. In contrast, no matter hard we try to scrub the stains with a stiff brush, soap, and water, they won’t go.

You know, last month my T-shirt got stained when my cousin spilled coffee on it. I soaked it in soapy water for hours, but the stain didn’t disappear. But then I threw it in the washer, and much to my surprise, after many spins, it was gone.

That’s all I want to say.

Từ vựng hay trong bài.

 • Be top-notch = excellent: rất tốt, tuyệt vời
 • To hange sb’s mind: thay đổi quyết định của ai
 • To decide on st: quyết định chọn cái gì
 • If my memory serves: nếu tôi nhớ không nhầm
 • A wide range of st: nhiều loại của cái gì đó
 • Be labour-intensive: dùng nhiều sức lao động
 • Be time-saving: tiết kiệm thời gian
 • To do the washing/ do the laundary: làm công việc giặt giũ
 • To multitask: làm nhiều việc cùng lúc
 • To take out: lấy ra
 • To get rid of st: bỏ đi, tống khứ đi
 • Stain: vết ố
 • To scrub: chà ( để đánh bật vết bẩn)
 • Be stiff: cứng
 • Equipment : thiết bị

Bài mẫu a piece of equipment/ household applicance được trích ra từ cuốn: “5 chủ đề cốt lõi trong IELTS Speaking” cho cô Trương Thu Hương biên soạn. Bạn có thể tham khảo các bài mẫu khác và download cuốn sách tại đây

Tham khảo nhiều bài mẫu Speaking trên kênh Youtube của SYM English tại đây

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể vào Group Facebook để được hỗ trên thêm nhé.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt bài mẫu Describe a piece of equipment in your home nhé.

Ms. Trương Thu Hương – Academic Manager

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử