Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an old person who is interesting

Describe an old person who is interesting

Contents

Describe an old person who is interesting.

Một người già (an old person) thú vị (who is interesting) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé.

Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát âm chuẩn. Hãy cùng xem bài các em nhé

Tham khảo:

Describe a child you know

Describe a person who is good at his/ her job

Describe a person who often travels by plane

Describe a person who tries to protect the environment

Describe an old person you admire.

Describe someone who has had an important influence on your life

Describe someone you are close to or know a lot about

Describe an old and wise person that you know

Describe an old person who is interesting

You should say:

 • Who she is
 • What she looks like
 • How often you see her

And explain why you think that person is interesting.

Phân tích cách triển khai bài mẫu

Step 1 Today I’d like to talk about a very interesting old person I know. She’s my grandmother.
Step 2
What she looks like She looks really pretty with rosy cheeks although she’s now in her eighties. Over the past few years, her health has gradually gone downhill. She just had eye surgery last month, and when the weather changes, she usually feels under the weather and is sometimes hospitalized due to her troubled lungs
How often you see her I usually visit her every week, or more when I’m in the neighborhood, but as the it’s been rather cold lately, I haven’t seen her for weeks. I hope the weather will get better so that I can drop by and give her a big hug.
Step 3

Why do you think she’s interesting

She often tells me several funny stories from her childhood. I am really struck by how many details she can remember given her old age and her memorable childhood with many traditional games and close-knit neighbors.

Another point that makes her very interesting to me is her interest in the current affairs. She tends to get up at around 7am, watch the weather forecast to update the weather condition during the day to tell her grandchildren to wear the right clothes. She also keeps up with the latest news and likes to discuss breaking news with her neighbors. She seems so knowledgeable about what’s happening around the world.

 

Step 4

That’s all I want to say.

SAMPLE ANSWER (band 8.0)

Today I’d like to talk about a very interesting old person I know. She’s my grandmother.

She looks really pretty with rosy cheeks although she’s now in her eighties. Over the past few years, her health has gradually gone downhill. She just had eye surgery last month, and when the weather changes, she usually feels under the weather and is sometimes hospitalized due to her troubled lungs.

I usually visit her every week, or more when I’m in the neighborhood, but as the it’s been rather cold lately, I haven’t seen her for weeks. I hope the weather will get better so that I can drop by and give her a big hug.

She often tells me several funny stories from her childhood. I am really struck by how many details she can remember given her old age and her memorable childhood with many traditional games and close-knit neighbors.

Another point that makes her very interesting to me is her interest in the current affairs. She tends to get up at around 7am, watch the weather forecast to update the weather condition during the day to tell her grandchildren to wear the right clothes. She also keeps up with the latest news and likes to discuss breaking news with her neighbors. She seems so knowledgeable about what’s happening around the world.

That’s all I want to say.

Từ vựng hay trong bài

 • Be rosy: hồng háo (gò má)
 • To go downhill: trở nên tệ hơn
 • Be under the weather: cảm thấy không khoẻ
 • Be troubled: trục trặc, có vấn đề
 • Be in the neighborhood: có việc quanh đây, nên ghé qua chơi
 • Be struck by sth: bị choáng vì cái gì
 • Be close-knit: (mối quan hệ) khăng khít
 • To keep up with sth: cập nhật thông tin về cái gì
 • Breaking news: tin tức mới nhất
 • Be knowledgeable about sth: hiểu biết về cái gì

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt.

Ms. Trương Thu Hương – Academic Manager

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử