Hướng Dẫn Giải Đề IELTS Writing Chủ Đề Social Life Ngày 20/5/2017

social life

Some people think a job not only provides income but also social life. Others think it is better to develop social life with people you do not work with. Discuss both views and give your opinion.

(Mọi người nghĩ rằng công việc không chỉ mang đến thu nhập mà còn cả đời sống xã hội. Một số người khác nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu phát triển đời sống xã hội với những người mà bạn không làm việc cùng. Thảo luận về cả 2 quan điểm và nêu ra ý kiến của bạn)

Tham khảo:

Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 8/2/2020–Social media

Bài mẫu đề thi IELTS Writing 09/02/2019 – Communication

Contents

Paraphrase keywords trong đề bài

 • Income = earnings = salary (= wages)
 • Social life = social connections = social relationships
 • Socialize = befriend sb = widen one’s social circle = network = establish friendships = cultivate friendships = communicate with = make acquaintance with
 • At work = in the workplace >< outside of work
 • colleagues = co-workers
 • people you do not work with = outside the workplace = outside of work = outside acquaintances

Hướng dẫn triển khai ý trong bài

Đoạn 1: Một công việc không chỉ mang lại thu nhập mà còn mối quan hệ

A job not only provides income but also social life:

 • networking at work is inevitable (in many professions, people have to work in teams à cultivating friendships at work help them be good team players and achieve higher productivity)
 • Social life in the workplace promotes a mutual understanding à create a favorable working environment and gain job satisfaction. It would be depressing and stressful if they do not communicate with anyone in the office.
 • Social connections in the workplace help people climb their career ladder and have more promotion opportunities.

Đoạn 2: Nên phát triển mối quan hệ với cả những người ngoài công việc

It is better to develop social life with people you do not work with

 • When working atmosphere becomes too friendly, it can easily lead to a decline in productivity as people may focus on pleasantries rather than efficiently complete their assigned tasks
 • To maintain the code of conduct and avoid the possible clash of personality, it is advisable for colleagues to keep a certain distance to achieve professionalism
 • Workplace relationships can become materialistic as people can take advantage of their co-workers with an aim to advance their careers
 • Gain a greater perspective and thus become more knowledgeable (e.g. a teacher can explore some insights of medicine and health care when befriending a doctor)
 • Keep their minds off work (if their jobs become stressful, it can be relaxing to communicate with people from other lines of work)

Lưu ý: Giáo viên có thể triển khai nhiều ý cho mỗi khổ, thường các bạn chỉ cần chọn ra 2 ý và triển khai sao cho thuyết phục, không cần dùng hết các ý như trong bài.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử