[2021] Lớp Tiếng Anh giao tiếp 1 – Đập đi xây lại

khóa học tiếng anh giao tiếp 1

Contents

Đối tượng học của lớp tiếng anh giao tiếp 1

Đây là khoá học tiếng anh giao tiếp dành cho những bạn chưa nói được câu có ngữ pháp cơ bản hoàn chỉnh, có rất ít từ vựng để diễn đạt ý tưởng cho những chủ đề cơ bản (Family, Friends, Work, …), phát âm những âm tiết trong Tiếng anh còn sai nhiều, gây khó khăn cho người nghe.

Tham khảo:

Khóa học Tiếng anh giao tiếp 2

Khóa học Tiếng anh giao tiếp 3

Khóa học IELTS Foundation (4.0-4.5)

MỤC TIÊU LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

  • Học viên làm quen với việc cảm nhận và bắt âm
  • Nắm được cách phát âm đúng các âm trong Tiếng anh
  • Ý thức tra phát âm (KHÔNG nhìn từ và đoán phát âm)

NỘI DUNG LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

Phát âm:
Hệ thống toàn bộ những âm trong Tiếng anh và hướng dẫn Học viên phát âm đúng

  • Tăng khả năng bắt âm. Học viên được yêu cầu nghe và bắt chước lại những gì nghe được, mà không quan tâm đến nội dung (từ vựng). Bài tập này xuất phát từ quá trình nghe tự nhiên, cho dù là ngôn ngữ mẹ đẻ hay ngôn ngữ thứ 2, đó là: Bắt âm, rồi mới hiểu.
  • Ở cuối khoá học, học viên được hướng dẫn về Cách phát âm Bản chữ cái, Số đếm, Thời gian trong Tiếng anh.

Từ vựng:

Từ vựng là yếu tố cơ bản để hiểu được Nội dung một câu chuyện, bài báo, … trong bất kì ngôn ngữ nào. Trong khoá học này, Học viên sẽ được trang bị những từ vựng phổ biến theo từng đơn vị bài học, ý thức được việc hiểu từ vựng theo bối cảnh và hệ thống từ vựng trên Quizlet để có thể xem lại, luyện tập về sau.

Ngữ pháp:

  • Học viên được hướng dẫn về cấu trúc một câu: Chủ ngữ, Vị ngữ, Trạng từ (Thời gian, Địa điểm) cũng như cách ngắt các thành phần này để không bị rối khi đọc một câu và đoạn văn.

ĐÁNH GIÁ LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

  • Đọc Phiên âm
  • Hội thoại hàng ngày (Basic conversations)

TÀI LIỆU KHÓA HỌC GIAO TIẾP 1

  • Giáo trình học Phát âm: Pronunciation workshop, Tài liệu do Anh ngữ Sym biên soạn
  • Giáo trình Ngữ pháp: 4000 essential words Level 1, Tài liệu do Anh ngữ Sym biên soạn

THỜI LƯỢNG LỚP TIẾNG ANH GIAO TIẾP 1

Toàn bộ khóa các bạn sẽ học 40 giờ, kéo dài khoảng 1.5 tháng

Tất cả các lớp học chỉ 4-8 học viên

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử