[Band 7.0+] Câu Hỏi Và Câu Trả Lời Mẫu IELTS Speaking – Chủ Đề Job/Work.

job

Job, cùng với Study và Accommodation, là những chủ đề chắc chắn sẽ gặp phải trong kỳ thi IELTS thực. Vì vậy, trong bài viết ngày hôm nay, SYM English sẽ chia sẻ đến bạn Câu trả lời mẫu và từ vựng band điểm cao của chủ đề Job nhằm giúp những bạn đang học IELTS, đặc biệt những bạn sẽ thi thật sắp tới để hoàn thiện hơn kỹ năng Speaking nhé!

Đây là dự án giải bài thi mẫu Speaking Quý 2/2021, hãy cùng SYM English chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi IELTS của bạn nhé.

Tải xuống bản PDF chủ đề Job tại đây

Tham khảo:

5 chủ đề cốt lõi trong IELTS Speaking Part 2

[Band 7+] Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking – Topic House/ Accommodation

[Band 7.0+] Câu hỏi và câu trả lời mẫu IELTS Speaking – Topic Study

Những câu hỏi hay gặp phải của chủ đề Job

 • What do you do?
 • What are your responsibilities?
 • Why did you choose to do that type of work?
 • Is there some other kind of work you would rather do?
 • Describe the company or organization you work for
 • Do you enjoy your work?
 • What do you like about your job?
 • What do you dislike about your job
 • Do you miss being a student? 

Những từ vựng hay của chủ đề Job

 • On a daily basis = everyday : hàng ngày
 • To land a job : được nhận vào 1 công việc
 • Performance appraisal : đánh giá năng lực
 • Be eager to sth : sẵn sàng làm gì
 • Compensation : đãi ngộ 
 • To get on well with smb: có mối quan hệ tốt với ai
 • Financial burden : gánh nặng tài chính 
 • Be in the habit of sth : làm gì đó theo thói quen mà không cần nghĩ quá nhiều
 • To specialize in sth: chuyên về 1 lĩnh vực nào đó 
 • Dynamic and professional environment: môi trường chuyên nghiệp, năng động
 • Cultural diversity : đa dạng văn hoá
 • A handsome salary : mức lương cao
 • An inspirational workplace : nơi làm việc tạo cảm hứng
 • Be rushed of his/her/my feet : Bận rộn
 • Heavy workloads : Khối lượng công việc quá tải
 • Be burdened with sth: gặp rắc rối, phiền não với điều gì 
 • Be precious: quý giá  
 • Be overwhelmed: cảm thấy quá nhiều việc/vượt quá khả năng kiểm soát 
 • To cherish sth: trân trọng điều gì 
 • Be carefree: vô lo vô nghĩ 
 • To earn a fortune: kiếm được rất nhiều tiền 
 •  To work overtime: làm thêm giờ 
 • To consult smb: tư vấn cho ai 

Bộ câu trả mời mẫu chủ đề Job

1. Describe the company or organization you work for?

A lot of people want to work for my company because it offers employees a handsome salary. Besides, it’s an inspirational workplace with a young, creative and extremely passionate team. We work on the basis of mutual understanding and respect for each other so it’s definitely an ideal working environment for me. 

Rất nhiều người mong muốn làm việc cho công ty của tôi vì nó đề xuất mức lương cao cho nhân viên. Ngoài ra, đó là một môi trường làm việc truyền cảm hứng với đội ngũ trẻ, sáng tạo và rất nhiệt huyết. Chúng tôi làm việc trên cơ sở hiểu lẫn nhau và tôn trọng lẫn nhau, nên đó chắc chắn là môi trường làm việc lý tưởng cho tôi. 

2. What are your responsibilities?

Currently, I’m working as a financial consultant, and I’m responsible for consulting customers about how to manage their money flow, evaluate capital expansion options, including loans and funding, and assess their financial status. It’s a very stressful job, especially when it nears the end of the year when we have to work overtime several times a week. 

Hiện tại, tôi đang là tư vấn viên tài chính, và tôi chịu trách nhiệm về tư vấn cho khách hàng về cách quản lý dòng tiền, đánh giá các phương án mở rộng vốn, bao gồm khoản vay và tài trợ, và đánh giá tình trạng tài chính của họ. Công việc áp lực lắm, đặc biệt là khi gần cuối năm khi chúng tôi phải làm thêm giờ nhiều lần một tuần. 

3. Why did you choose to do that type of work?

I think I’m good at working with numbers, and I’m particularly keen on figuring out ways to make money. You put a certain amount of money on the market, and you can earn a fortune out of it. That thing really interests me. 

Tôi nghĩ rằng mình giỏi làm việc cùng những con số, và tôi đặt biệt thích tìm ra cách tạo ra tiền. Bạn đưa lên thị trường một khoản tiền, và bạn kiếm được rất nhiều từ số tiền đó. Điều này thực sự khiến tôi rất thích. 

4. What do you dislike about your job?

I feel a little bit overwhelmed because I’m always rushed off my feet on weekends. Sometimes, I even have to stay up late to work to meet the demand of my boss.

Tôi cảm thấy khá ngợp với công việc vì tôi rất bận vào cuối tuần. Thỉnh thoảng, tôi phải thức khuya để kịp hoàn thành deadlines cho sếp tôi. 

5. Do you miss being a student?

Sometimes, when I’m burdened with heavy workloads or the pressure of everyday life, I recall the memories of being a student. We were all carefree and innocent back then. It was a precious time that I cherish

Thỉnh thoảng, khi tôi có quá nhiều lượng công việc phải làm hay áp lực của cuộc sống hàng ngày, tôi nhớ về những kỉ niệm thời còn là học sinh. Chúng tôi đều vô lo vô nghĩ và ngây thơ tại thời điểm đó. Đó là thời gian quý giá mà tôi rất trân trọng.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt.

Ms. Trương Thu Hương.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử