Tag Archives: experience

Describe a situation when you celebrated your achievement – Bài mẫu Speaking band 8.0

achievement

A situation when you celebrate your achievement là một chủ đề lạ trong IELTS Speaking. Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung không thể […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe a children’s story that you know well

Describe a children's story that you know well

Describe a children’s story that you know well A children’s story (một câu chuyện trẻ con) là một chủ đề lạ trong IELTS Speaking. Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử