Tag Archives: task 1

[Band 7.0+] Cách Viết Bài Map Trong Writing Task 1 (Academic) – Đặc Điểm, Cách Viết Và Lưu Ý

Cách viết bài Map

Ở bài viết này, SYM English sẽ hướng dẫn chi tiết tới bạn cách viết bài Map trong IELTS Writing Task 1. Dạng bài Map này khá hóc búa và khiến nhiều thí sinh IELTS e ngại lắm nè, nhưng mà chỉ cần nghiên cứu chút thôi là bạn sẽ làm được dạng bài này […]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 - An office building.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building The maps show the changes of an office building between the present and the future. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tải bản PDF bài An office building Tại Đây Tham khảo: Bài mẫu […]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 12/11/2020 – Filter systems.

filter systems

Đề thi IELTS ngày 21/11/2020 The following are two filter systems. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tải bản pdf chủ đề Filter systems TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/9/2020 […]

Bài mẫu London – IELTS Writing Task 1 ngày 15/08/2020

Đề thi IELTS ngày 15/08/2020 – London The bar chart below show the results of the survey conducted over a three-year period to discover what people who live in London thought of the city (Unit: percentage) Tải bản PDF bài mẫu TẠI ĐÂY Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make […]

Bài Mẫu IELTS Writing Task 1 Ngày 11/07/2020 – Renewable Energy

Đề thi IELTS ngày 11/07/2020 – Renewable energy 11/7/2020: The picture below shows the use of renewable energy accounting the total energy from 1971 to 2011 Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film Tải bản […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử