Tag Archives: Tiếng anh giao tiếp

[2021] Lớp Tiếng Anh giao tiếp 1 – Đập đi xây lại

khóa học tiếng anh giao tiếp 1

Đối tượng học của lớp tiếng anh giao tiếp 1 Đây là khoá học tiếng anh giao tiếp dành cho những bạn chưa nói được câu có ngữ pháp cơ bản hoàn chỉnh, có rất ít từ vựng để diễn đạt ý tưởng cho những chủ đề cơ bản (Family, Friends, Work, …), phát âm […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử