Category Archives: IELTS Speaking

Kỹ năng IELTS Speaking

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a painting or work of art that you have seen

a painting or work of art

A painting or work of art? Đề Speaking này khó quá nhỉ? Biết mô tả như thế nào đây? Trước hết, chúng mình đừng bị hoảng loạn bởi từ khoá ‘painting or work of art’ nha. Tâm lý thí sinh đi thi thường hay bị áp lực bởi những từ khoá như thế này vì […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a picture or photograph in your home

Describe a picture or photograph

Describe a picture or photograph in your home. A picture or photograph? Đề Speaking này khó quá nhỉ? Biết mô tả như thế nào đây? Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a toy you got in your childhood

Toy

A toy? Đề Speaking này khó quá nhỉ? Biết mô tả như thế nào đây? Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a piece of equipment in your home

equipment

Describe a piece of equipment in your home. A piece of equipment? Đề Speaking này khó quá nhỉ? Biết mô tả như thế nào đây? Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe your favourite gadget.

Favourite gadget

Describe your favourite gadget. Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát âm chuẩn. Hãy cùng xem […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an interesting animal you have ever seen

animal

Describe an interesting animal you have ever seen. Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Vậy chúng ta phải làm đề này như thế nào? Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng […]

Bài mẫu Speaking band 8 -Describe a person who is good at his/ her job

Describe a person

Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 Describe a person who is good at his/ her job  do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe a person who often travels by plane.

plane

Describe a person who often travels by plane. Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát âm […]

Describe a person who tries to protect the environment – Bài mẫu Speaking band 8.0

protect the environment

Describe a person who tries to protect the environment. Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng mang tính thực hành cao, chú trọng vào cấu trúc bài nói để ăn điểm rõ ràng, và quan trọng nhất là phát […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử