Category Archives: Tổng Hợp

Tổng hợp các bài viết của SYM ENGLISH

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an elderly person in your family who you enjoy talking to

Describe an elderly person in your family

Describe an elderly person in your family who you enjoy talking to Một người già trong gia đình (an elderly person in your family) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an old and wise person that you know

Describe an old and wise person that you know

Describe an old and wise person that you know Một người già (an old person) sắc sảo, hiểu biết (who is wise) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài mẫu […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an old person who is interesting

Describe an old person who is interesting

Describe an old person who is interesting. Một người già (an old person) thú vị (who is interesting) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an old person who has influenced you

Describe an old person

Describe an old person who has influenced you Một người già (an old person) có ảnh hưởng lớn đến bạn (who has influenced you) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe a person you have seen who is beautiful or handsome

Describe a person you have seen

Describe a person you have seen who is beautiful or handsome Một người đẹp gái/ đẹp trai (someone who is beautiful or handsome) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài […]

Describe a person you know who is kind – Bài mẫu Speaking band 8.0

Describe a person you know who is kind

Describe a person you know who is kind. Một người tốt bụng (someone who is kind) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương […]

Bài Mẫu Speaking Band 8.0 – Describe a person you admire.

Describe a person you admire

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe a person you admire. Một người mà bạn ngưỡng mộ (someone you admire) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Với chủ đề này trước đây chúng ta đã có những bài phân tích về Describe a child you know hay Describe a person […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe someone you are close to or know a lot about

Describe someone you are close to

Describe someone you are close to or know a lot about Một người mà bạn gần gũi (someone you are close to or know a lot about) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe someone who has had an important influence on your life

Describe someone

Describe someone who has had an important influence on your life Mô tả một người có ảnh hưởng quan trọng (an important influence) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe a children’s story that you know well

Describe a children's story that you know well

Describe a children’s story that you know well A children’s story (một câu chuyện trẻ con) là một chủ đề lạ trong IELTS Speaking. Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử