Category Archives: Tổng Hợp

Tổng hợp các bài viết của SYM ENGLISH

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a physical phenomenon you know or study

phenomenon

A physical phenomenon là một chủ đề lạ và gây khó khăn với nhiều bạn. Hãy cùng thử sức với đề này các bạn nhé Describe a physical phenomenon you know or study You should say: What it is How do you know it When it usually happens And explain why this phenomenon is important. […]

Describe your favorite food – Bài mẫu Speaking band 8

Describe your favorite food

Describe your favorite food. Fevorite food? Có bạn thích spaghetti, bạn khác thì thích pizza và nhiều loại thức ăn nữa. Mặc dù Food là chủ đề quen thuộc, bạn đã có đủ từ vựng để ghi điểm cao chưa? Đây là đề thuộc chủ đề lớn Favourites, một chủ đề rất rộng bởi vì […]

Describe a film or TV program that made you laugh – Bài mẫu Speaking band 8

Describe a film

Describe a film or TV program that made you laugh Film or TV program? Bạn có đủ từ vựng để nói chủ đề này không? Đây là đề thuộc chủ đề lớn Favourites, một chủ đề rất rộng bởi vì có vô số đồ vật, và sở thích của mỗi người lại khác nhau. Describe […]

Describe a time you were ill – Bài mẫu Speaking band 8

ill

A time you were ill? Ôi khó quá, mô tả bị bệnh sao bây giờ? Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung không thể […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a time you were sleepy but had to stay awake

Describe a time you were sleepy but had to stay awake

Describe a time you were sleepy but had to stay awake. Sleepy but had to stay awake? Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a time when the bad weather stopped you from doing something

bad weather

Bad weather? Nói gì bây giờ? Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung không thể đếm xuể. Theo cô Trương Thu Hương – Academic […]

Describe a time when someone apologized you – Bài mẫu Speaking band 8

apologized

Apologized? Nói sự kiện gì bây giờ? Topic này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung không thể đếm xuể. Theo cô Trương Thu Hương – […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe an experience that you got bored when you were with others

got bored

Describe an experience that you got bored when you were with others Got bored? Nói sự kiện gì bây giờ? Topic Got bored này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a challenge you have ever faced

challenge

Describe a challenge you have ever faced A challenge? Nói sự kiện gì bây giờ? Topic a challenge này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung […]

Bài mẫu Speaking band 8 – Describe a performance that you enjoyed

performance

Describe a performance that you enjoyed A performance? Nói sự kiện gì bây giờ? Topic A performance này thuộc chủ đề EXPERIENCES & EVENTS, một Topic khá là rộng. Trải nghiệm và sự kiện trong cuộc đời thì chúng mình có vô số: đỗ đại học, học lại, thất tình, trúng xổ số, … nói chung không […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử