Category Archives: Tổng Hợp

Tổng hợp các bài viết của SYM ENGLISH

Dạy từ tâm – Hành trình dạy Tiếng Anh của hai cô giáo trẻ tên Hương từ năm 2019

dạy từ tâm

Hành trình DẠY TỪ TÂM – con đường khó nhưng xứng đáng. Hay: chuyện hai cô giáo trẻ tên Hương trên con đường giảng dạy Tiêng Anh và tạo cảm hứng sử dụng ngôn ngữ thứ hai này trong giới trẻ.  Anh ngữ SYM là đứa con tinh thần, tâm huyết của hai cô giáo […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử