Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 14/3/2020 – Ceramic Pots

ceramic pots

The diagram below shows one way of manufacturing ceramic pots.

Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY

Tham khảo:

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 21/3/2020 – Compost

[Band 7.0+] Cách viết bài Map trong Writing Task 1 (Academic) – Đặc điểm, cách viết và lưu ý

ceramic pots

Nguồn hình ảnh: IELTS Nguyễn Huyền

Contents

Hướng dẫn viết bài

Phân tích đề

 • Topic: Ceramic pots
 • Keywords: manufacturing, ceramic pots
 • Dạng bài: Process

Cách viết mở bài

The picture reveals one of the viable methods of producing ceramic pots

Cách viết tổng quan

Nêu lên tổng số bước trong quy trình sản xuất, bước đầu tiên thực hiện và thành quả khi quy trình kết thúc

ceramic pots

Overall, it can be easily seen that the process comprises eleven steps, beginning with the step of digging materials and culminating in the completion of ceramic pots.

Cách viết thân bài

Looking into the diagram for more details, the process commences when raw materials are quarried from the ground by a machine called digger before being transported by trucks to a factory where the following eight stages will be conducted.

At the factory, the raw materials are crushed twice to become fine powder. The next step involves mixing the powder with water, then the resulting mixture is poured into moulds to form the shape of ceramic pots and left there from 4 to 6 hours to dry. After that, the newly shaped clay pots are taken out of the moulds and placed into ovens where they are heated at the temperature of over 1,000 degrees Celsius. The hardened pots are then coloured carefully before undergoing colour firing to become finished pots.

Bài mẫu hoàn chỉnh 

The picture reveals one of the viable methods of producing ceramic pots

Overall, it can be easily seen that the process comprises eleven steps, beginning with the step of digging materials and culminating in the completion of ceramic pots.

Looking into the diagram for more details, the process commences when raw materials are quarried from the ground by a machine called digger before being transported by trucks to a factory where the following eight stages will be conducted.

At the factory, the raw materials are crushed twice to become fine powder. The next step involves mixing the powder with water, then the resulting mixture is poured into moulds to form the shape of ceramic pots and left there from 4 to 6 hours to dry. After that, the newly shaped clay pots are taken out of the moulds and placed into ovens where they are heated at the temperature of over 1,000 degrees Celsius. The hardened pots are then coloured carefully before undergoing colour firing to become finished pots.

(170 words)

Written by Ms Thu Huong Nguyen – IELTS 8.0

Paraphrase keywords

 • to show = to reveal
 • to manufacture = to produce

Các từ vựng hay trong bài

 • be viable: khả thi
 • to comprise: bao gồm
 • to culminate in: kết thúc
 • to commence: bắt đầu
 • a digger: máy đào
 • mould: khuôn

Bài dịch

Bức hình tiết lộ một trong những phương pháp khả thi để sản xuất bình gốm

Nhìn tổng thể, có thể dễ dàng nhận thấy quy trình bao gồm 11 bước, bắt đầu từ bước đào nguyên liệu và kết thúc là hoàn thiện những chiếc bình gốm.

Nhìn vào sơ đồ để biết thêm chi tiết, quy trình bắt đầu khi nguyên liệu thô được khai thác từ mặt đất bằng một máy gọi là máy đào trước khi được vận chuyển bằng xe tải đến nhà máy, nơi tám công đoạn sau sẽ được thực hiện.

Tại nhà máy, nguyên liệu thô được nghiền hai lần để trở thành bột mịn. Bước tiếp theo là trộn bột với nước, sau đó hỗn hợp thu được được đổ vào khuôn để tạo thành hình những chiếc bình gốm và để ở đó từ 4 đến 6 giờ cho khô. Sau đó, những chiếc vại sành mới tạo hình được đưa ra khỏi khuôn và cho vào lò nung ở nhiệt độ trên 1.000 độ C. Những chiếc chậu cứng sau đó được nhuộm màu cẩn thận trước khi trải qua quá trình nung màu để trở thành những chiếc chậu hoàn thiện.

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM.

Để tải thêm nhiều tài liệu học IELTS các bạn vào Group Facebook để tải!

Đăng ký kênh youtube : https://bit.ly/dang-ky-kenh-SYM để xem nhiều video có ích giúp bạn tăng band điểm.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt với bài mẫu Ceramic pots.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử