Category Archives: Writing Task 1

Writing Task 1

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 1/2/2020 – People working in different sectors

People working in different sectors

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề People working in different sectors The charts show the percentage of people working in different sectors in town A and B in two years 1960 and 2010. (Biểu đồ thể hiện số phần trăm người làm việc […]

Bài Mẫu Writing Task 1 Ngày 18/1/2020 – Ethanol Fuel.

ethanol fuel

Dưới đây là bài mẫu và phân tích chi tiết cho bài IELTS Writing Task 1 chủ đề Ethanol Fuel The diagram below shows how ethanol fuel is produced from corn (Sơ đồ dưới đây chỉ ra cách nhiên liệu ethanol được tạo ra từ ngô)  Download và tải bản PDF chủ đề Ethanol Fuel […]

Bài Mẫu Writing Task 1 – New Zealand Population

population

The line graph shows the percentage of New Zealand population from 1950 to 2050. (Biểu đồ đường thể hiện số phần trăm của dân số New Zealand từ năm 1950 đến 2050) Download và tải bản PDF TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 21/05/2020 – Internet usage Hướng dẫn cách […]

Bài Mẫu Writing Task 1 ngày 4/1/2020 – Vehicles

vehicles

The table gives information about five types of vehicles registered in Australia in 2010, 2012 and 2014. (Bảng dưới đây cung cấp thông tin về 3 loai phương tiện giao thông được đăng kí tai Úc vào năm 2021, 2012 và 2014) Download và tải bản PDF  TẠI ĐÂY Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing […]

[Band 7+]Cách Viết Dạng Bài Process Trong Writing Task 1 (Academic) – Đặc Điểm, Cách Viết Và Lưu Ý

Cách Viết Dạng Bài Process

Ở bài viết này, SYM English sẽ hướng dẫn bạn chi tiết cách viết dạng bài Process (Diagram) trong IELTS Writing Task 1. Đây là loại câu hỏi mà nhiều thí sinh IELTS e ngại, thậm chí sợ hãi khi thi thật mà phó mặc cho số phận. Có thế là không biết từ vựng […]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 - An office building.

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 04/06/2020 – An office building The maps show the changes of an office building between the present and the future. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tải bản PDF bài An office building Tại Đây Tham khảo: Bài mẫu […]

Bài mẫu Road system – IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020

road system

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 23/05/2020 – Road system  The maps show a road system as it is now and the proposed changes in the future to reduce the number of accidents Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tải bản PDF bài mẫu Road […]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 28/11/2020 – A cutting tool.

a cutting tool

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 28/11/2020 – Cutting tool. The diagram below shows the development of the cutting tool in the Stone Age. Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tải bản PDF Tại Đây Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 […]

Bài mẫu IELTS Writing Task 1 ngày 5/9/2020 – Carbonated drinks

carbonated drinks

Đề thi IELTS ngày 5/9/2020 The diagram gives information about the process of making carbonated drinks Summarise the information by selecting and reporting the main features, and make comparisons where relevant. Tải bản PDF bài mẫu TẠI ĐÂY   Tham khảo: Bài mẫu IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020 – Film Hướng dẫn giải đề […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử