[2020] Cambridge Vocabulary for IELTS – Từ Vựng Thiết Yếu Cho IELTS

Từ vựng

Khi mới bắt đầu học IELTS, người học đối mặt ngay với vấn đề về TỪ VỰNG. Nghe – Nói – Đọc – Viết, đi đâu cũng đụng vô từ mới, học xong lại quên. Đâu là tài liệu thần kỳ giúp tăng lượng từ vựng đáng kể?

Xem thêm: Ý tưởng cho Speaking và Writing trong IELTS

Cuốn sách dành cho ai?

Cuốn sách dành cho tất cả những bạn đang nhắm mục tiêu band 6.0 hoặc cao hơn. Tuy nhiên, các bạn đang ở mức 4.0-5.0 vẫn có thể cố gắng tự học theo sách này được bằng cách theo các chỉ dẫn kỹ lưỡng trong sách (tuy nhiên sách được viết hoàn toàn bằng Tiếng Anh nên các bạn cố gắng nhé)

Các chủ đề từ vựng trong cuốn sách

Cuốn sách có 25 chủ đề và đều được thiết kế kèm theo các kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết để các bạn thực hành ngay từ vựng mới vào bài Test cụ thể

Mục lục sách Vocabuary in use -từ vựng thiết yếu[2020] Cambridge Vocabulary for IELTS - Từ Vựng Thiết Yếu Cho IELTS 1[2020] Cambridge Vocabulary for IELTS - Từ Vựng Thiết Yếu Cho IELTS 2[2020] Cambridge Vocabulary for IELTS - Từ Vựng Thiết Yếu Cho IELTS 3

Mỗi bài đều có phần bài tập thực hành và những lưu ý (Note) tương ứng với đơn vị học đó

[2020] Cambridge Vocabulary for IELTS - Từ Vựng Thiết Yếu Cho IELTS 4

Phần Test sẽ có Tips để các bạn lưu ý và tăng kinh nghiệm xử lý trong bài thi thực

[2020] Cambridge Vocabulary for IELTS - Từ Vựng Thiết Yếu Cho IELTS 5

Ngoài ra, sách này còn cung cấp đầy đủ Audio, Script và Wordlist – rất thuận tiện cho việc tự học và tự truy xuất.

Để download sách IELTS Basic Speaking, bạn tải tại đây

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử