Tag Archives: strength

Bài Mẫu IELTS Writing Task 2 Ngày 18/1/2020 – Mental Strength vs Physical Strength

strength

Is the mental strength important for success in sports or is it more important to have strong and fit people in sports. Discuss both views and give your opinion. (Sức mạnh tinh thần quan trọng cho thành công trong thể thao, hay quan trọng hơn để có những người chơi thể thao khỏe mạnh và […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử