Bài mẫu Films- IELTS Writing Task 2 ngày 16/01/2020

Films

Films were produced by big companies in the past, but today people are able to make a film. Do you think this trend is positive or negative?

(Phim từng được sản xuất bởi các công ty lớn trong quá khứ, nhưng ngày nay người thường cũng có thể sản xuất phim. Theo bạn đây là một xu hướng tích cực hay tiêu cực?)

Download và tải bản PDF  TẠI ĐÂY

Tham khảo: Tổng hợp bài mẫu quý 1 năm 2020

Tham khảo: Đề thi IELTS 2020

Contents

Phân tích đề

Topic: Film

Keywords: big companies, people, make film, positive, negative

Dạng bài: Nêu quan điểm cá nhân nếu bạn nghĩ xu hướng này là tích cực hoặc tiêu cực

Cách viết mở bài

Để viết được một mở bài hiệu quả, chúng ta cần paraphrase đề bài và đưa ra câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi của bài. Lưu ý mở bài thường gồm 2 câu hỏi tương ứng với 2 chức năng này, độ dài khoảng 35-45 chữ

These days, filmmaking has no longer been restricted to large corporations as individuals can easily make videos. This shift has profound effects on cinematography, and I would argue that it brings about both merits and demerits.

Cách viết thân bài

Dành từng thân bài để giải thích tại sao xu hướng này lại tích cực và tiêu cực (Lưu ý: trong bài cô chọn nói cả hai mặt của vấn đề nên mới triển khai như vậy, nếu các em chọn đây CHỈ là xu hướng tích cực hoặc CHỈ là xu hướng tiêu cực thì cả 2 khổ trong thân bài chỉ nói về 1 mặt đó nhé)

On the one hand, the widespread popularity of amateur films comes at a price. First, independent movie creators are not under regulations and more likely to infringe the copyright, causing damage to big brands’ reputations and profits. Second, as small budget movies do not undergo censorship, they can be rife with violent or offensive contents. For example, many videos on Youtube employ some inappropriate scenes such as pornography to increase viewership, leaving detrimental effects on the audience, especially those at impressionable ages.

On the other hand, perhaps the most noticeable advantage is that the filmmaking industry is no longer exclusive to prominent film studios like Hollywood but a level playing field. In the past, films produced by large companies often revolved around some dominant genres and familiar topics such as superheroes or science fiction. The involvement of amateur filmmakers spices up the whole industry; hence, the audience can benefit from a wider spectrum. Second, the emergence of independent filmmakers also promotes individuals wishing to embark on this profession. In fact, despite being low-budget, many films of independent creators are well-received by the general public, and many of them even rise to fame and pursue professional film careers.

Cách viết kết bài

Kết luận lại điểm tích cực và tiêu cực của xu hướng (Lưu ý: kết bài khép lại vấn đề, không thêm ý mới)

In conclusion, although the emerging trend of individuals making films may downgrade the quality of films, this shift allows more diversity and talents in the field.

Bài mẫu hoàn chỉnh

These days, filmmaking has no longer been restricted to large corporations as individuals can easily make videos. This shift has profound effects on cinematography, and I would argue that it brings about both merits and demerits.

On the one hand, the widespread popularity of amateur films comes at a price. First, independent movie creators are not under regulations and more likely to infringe the copyright, causing damage to big brands’ reputations and profits. Second, as small budget movies do not undergo censorship, they can be rife with violent or offensive contents. For example, many videos on Youtube employ some inappropriate scenes such as pornography to increase viewership, leaving detrimental effects on the audience, especially those at impressionable ages.

On the other hand, perhaps the most noticeable advantage is that the filmmaking industry is no longer exclusive to prominent film studios like Hollywood but a level playing field. In the past, films produced by large companies often revolved around some dominant genres and familiar topics such as superheroes or science fiction. The involvement of amateur filmmakers spices up the whole industry; hence, the audience can benefit from a wider spectrum. Second, the emergence of independent filmmakers also promotes individuals wishing to embark on this profession. In fact, despite being low-budget, many films of independent creators are well-received by the general public, and many of them even rise to fame and pursue professional film careers.

In conclusion, although the emerging trend of individuals making films may downgrade the quality of films, this shift allows more diversity and talents in the field.

(260 words)

Paraphrase keywords

 • big companies = large corporations = big brand = prominent film studios = large companies
 • people = individuals = independent movie creators = amateur filmmakers = independent filmmakers = independent creators
 • be able to = can
 • positive (a)= merits (n)
 • negative (a)= demerits (n)

Các từ vựng hay trong bài 

 • filmmaking = cinematography: ngành điện ảnh
 • amateur films: phim nghiệp dư
 • come at a price: có giá của nó
 • be under regulations: bị kiểm soát
 • to infringe the copyright: vi phạm bản quyền
 • to cause damage to sb/st: gây hại cho ai/cái gì
 • censorship: kiểm duyệt
 • be rife with: tràn lan
 • pornography: phim khiêu dâm
 • at impressionable ages: độ tuổi dễ bị ảnh hưởng
 • be exclusive to: độc quyền
 • a level playing field: sân chơi công bằng
 • to revolve: xoay quanh
 • genre: thể loại (phim/truyện)
 • to spice up: khuấy động, thêm gia vị, làm đặc sắc
 • spectrum: phổ rộng, chủng loại
 • to embark on: bắt đầu
 • to rise to fame: vươn đến đỉnh cao
 • to downgrade: hạ cấp

Trong quá trình sử dụng tài liệu của SYM, bạn cần hỗ trợ bạn có thể liên hệ Fanpage SYM English để nhận hỗ trợ nhanh nhất từ SYM nhé. Ngoài ra bạn cũng có thể vào Group Facebook để được hỗ trên thêm nhé.

SYM English chúc bạn học IELTS thật tốt.

Ms. Nguyen Thi Thu Huong, IELTS 8.0.

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử