Tag Archives: wise

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an old and wise person that you know

Describe an old and wise person that you know

Describe an old and wise person that you know Một người già (an old person) sắc sảo, hiểu biết (who is wise) là một đề thuộc chủ đề cốt lõi DESCRIBE A PERSON. Hãy cùng nghiên cứu cấu trúc triển khai mô tả một người trong bài post này nhé. Dưới đây là bài mẫu […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử