Tag Archives: animal

Bài mẫu Speaking band 8.0 –Describe dolphins

dolphin

Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Cá heo (Dolphin) được nhiều bạn ưa thích, tuy nhiên để mô tả được loài vật đáng yêu này, chúng ta phải có từ vựng khá phong phú đó. Vậy chúng ta phải làm đề này như thế nào? Tham khảo: […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe kangaroos

Describe kangaroos

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe kangaroos. Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Kangaroos được nhiều bạn ưa thích, tuy nhiên để mô tả được loài vật đáng yêu này, chúng ta phải có từ vựng khá phong phú đó. Vậy chúng ta phải làm đề […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe pandas

Describe pandas

 Describe pandas. Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Gấu trúc (Panda) được nhiều bạn ưa thích, tuy nhiên để mô tả được loài vật đáng yêu này, chúng ta phải có từ vựng khá phong phú đó. Vậy chúng ta phải làm đề này như thế nào? […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe the elephant

elephant

Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Voi (Elephant) được nhiều bạn ưa thích, tuy nhiên để mô tả được loài vật đáng yêu này, chúng ta phải có từ vựng khá phong phú đó. Vậy chúng ta phải làm đề này như thế nào? Tham khảo: Describe […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe rabbits

decribe rabbit

Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Thỏ (Rabbit) được nhiều bạn ưa thích, tuy nhiên để mô tả được loài vật đáng yêu này, chúng ta phải có từ vựng khá phong phú đó. Vậy chúng ta phải làm đề này như thế nào? Tham khảo: Describe […]

Bài mẫu Speaking band 8.0 – Describe an interesting animal you have ever seen

animal

Describe an interesting animal you have ever seen. Animal là một chủ đề khá thú vị cũng như khá khó trong Speaking. Vậy chúng ta phải làm đề này như thế nào? Dưới đây là bài mẫu Speaking Part 2 do cô Trương Thu Hương – Academic Manager của Anh ngữ SYM làm. Từ vựng […]

Lịch khai giảng Liên hệ Học thử